Annons
Annons
Elektronikproduktion | 29 augusti 2011

Sensys tappar

Rörelseresultatet för halvåret uppgick till -30,7 Mkr (-1,4) och för andra kvartalet - 15,9 Mkr (-2,1).

Intäkterna för andra kvartalet utgjordes främst av leveranser av system för övervakning av strömavtagare på tåg, s.k. APMS, till Trafikverket i Sverige och Trafikverket i Finland. Orderingången under andra kvartalet uppgick till 24 Mkr och omfattade i huvudsak system för hastighets- och rödljusövervakning från Sverige och Förenade Arabemiraten, för leverans under innevarande år. Januari – Juni 2011 · Periodens intäkter 14,0 Mkr (17,8). · Rörelseresultat -30,7 Mkr (-1,4), varav lagerjustering -13,8 Mkr (0). · Resultat efter skatt -22,8 Mkr (-0,7). · Resultat per aktie -0,08 kr (0,00). · Kassaflöde per aktie -0,12 kr (0,01). Sensys Traffic utvecklar, marknadsför och säljer system för trafikinformatik som främst används för mätning och registrering av hastighetsöverträdelser och körning mot rött ljus. Samtliga kostnader för ej orderspecifikt utvecklingsarbete har belastat resultatet.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-2