Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 30 augusti 2011

Enics fokuserar sin verksamhet i Västerås - 100 varslas

I framtiden kommer Enics anläggning i Västerås att fördjupa sin fokus på avancerade ingenjörstjänster, tillverkning av mixade serier samt med att öka förädlingsvärdet i sin eftermarknadsservice.

"Den proaktiva lösning som vi nu bygger mellan de olika geografiska delarna - Västerås, estniska Elva och finska Lohja - i affärsenheten MBU (Multisite Business Unit), kommer att ta vårt tjänsteutbud till en högre nivå och öka kundnyttan. Detta kommer att säkerställa tillväxt i våra affärer med såväl befintliga som nya kunder. I denna uppställning har vår Västerås-fabrik en mycket viktig roll inom sin affärsenhet och för hela Enics-gruppen", säger Ari Räisänen, vice vdpå Enics ansvarig för affärsområde Supply Chain and Operations. "Redan i dag är kärnan i vår verksamhet i Västerås ingenjörstjänster som design, prototyptillverkning samt uppskalning av produktion i kombination med produktion av mixade serier med liten eller medelstor volym.Vår strategi är att fokusera på och växa inom dessa kärnområden. Enics anställda inom dessa områden har mycket hög kompetens och är allmänt erkända som experter. Med denna förändring kommer vi att ytterligare stärka det förädlingsvärde vi levererar till våra kunder", säger Mikko Lassas, General Manager för Enics affärsenhet i Västerås, Elva och Lohja. Som ett resultat av den ökade fokuseringen och ansträngningarna att ytterligare förbättra tjänsterna till våra kunder kommer delar av den produktion av serier med hög volym som sker i Västerås att flyttas inom affärsenheten och inom Enics nätverk. I dag har Enics varslat om en neddragning av cirka 100 anställda. Neddragningarna beräknas ske gradvis under de närmaste 12 månaderna. "Även om denna process är tung att genomföra och utgör en prövning för alla våra anställda är det viktigt att förstå att dessa förändringar säkrar framtida framgång för Enics Västeråsenhet. Tillsammans med fackföreningar och myndigheter planerar vi ett antal olika aktiviteter för att stödja de av våra anställda som kommer att beröras av åtgärderna, säger Anders Hansson, platschef vid Enics Västerås. Enics har i dag ungefär 330 anställda i Västerås och cirka 2900 totalt. Bolaget har också verksamhet i Kina, Finland, Slovakien, Schweiz och Estland. Enics huvudkontor ligger i Zürich, Schweiz.
Visa fler nyheter
2019-11-19 17:01 V14.7.13-1