Annons
Annons
Embedded | 31 augusti 2011

Sensorer omformar fordonsindustrin

Epsilon satsar på ett nytt Safety Center i Göteborg för att satsa mot frmatidens bilindustri. och bedömningen är att det 'r långt ifrån traditionell biltillverkning som kommer styra. med hjälp av sensorer vill man till exempel skapa en säkrare bilmiljö.

Det pågår en snabb utveckling av framtidens säkerhetssystem inom fordonsindustrin. En del är aktiv säkerhet, vilket kompletterar passiv säkerhet. Med aktiv säkerhet menas intelligenta komponenter som gör att bilen kan ”tänka själv”, exempelvis genom att bilen automatiskt anpassar sin hastighet efter trafiken, bromsar själv eller väjer undan för hinder. Den passiva säkerheten är å sin sida bilens konstruktion och utrustning såsom skyddande balkar, säkerhetsbälten och krockkuddar. Epsilon i Göteborg satsar nu på forskning och utveckling inom detta område och skapar ett Safety Center för att kunna förse den svenska fordonsindustrin med lösningar inom både aktiv och passiv säkerhet. – Med vårt Safety Center skapar vi ett nytt centrum för forskning och utveckling och kan därmed möta framtidens utmaningar. Vi ser en möjlighet till ständigt nya arbetstillfällen då vi tror att tekniken inte är konjunkturkänslig och dessutom möjlig att tillämpa på andra områden, säger Nils Malmros, ansvarig IT/Embedded inom Epsilon i Göteborg. Mats Boström, koncernchef i Epsilon är optimistisk inför framtiden: – Svensk bilindustri ligger i framkant när det gäller utveckling av framtidens bil, inte minst vad gäller intelligenta system och aktiv säkerhet. Epsilon är på flera plan en aktiv partner i denna utveckling, och jag för min del ser stora möjligheter i detta. – Men aktiv säkerhet är ett mycket spännande framtidsområde också för den svenska industrin i stort. Vi ser en stark efterfrågan på den här typen av kompetens, och vi tror att utvecklingen kommer att gå vidare och sprida sig till fler branscher än bilindustrin.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-2