Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 05 september 2011

Factum får lån för verksamheten

Factum Electronics Holding AB får lån om två miljoner kronor för att kunna fortsätta digitalradio-verksamheten, det skriver företaget idag.

Factum Electronics Holding AB skriver att den störste aktieägaren, Paradise Digital & Co, har beviljat bolaget och dess dotterbolag Factum Electronics AB en kreditfacilitet om 2 MSEK. ”Styrelsen bedömer att denna kreditfacilitet, tillsammans med Bolagets existerande kreditfacilitet om 1 MSEK, säkerställer Factum-koncernens likviditetsbehov året ut”, skriver man och fortsätter: ”Styrelsen bedömer att denna utökade kreditfacilitet, en huvudägare med industriellt fokus och know-how, ett genomfört kostnadsbesparingsprogram samt Bolagets väsentligt ökade omsättning under det första halvåret 2011 jämfört med motsvarande period 2010, gör att Bolaget är väl positionerat för att ta till vara på vad styrelsen bedömer vara en positiv trend för Bolagets del på digitalradiomarknaden.”
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2