Annons
Annons
Annons
Annons
© ÅAC Microtec Elektronikproduktion | 06 september 2011

USA tror på svenska satelliter

ÅAC Microtecs arbete med miniatyrisering och effektivisering av satellitter uppmärksammas av både Nasa och det amerikanska flygvapnets forskningsavdelning. ÅAC öppnar därför ett dotterbolag i Silicon Valley.

I juni skrevs ett leveransavtal mellan amerikanska rymdflygstyrelsen Nasa och svenska Rymdstyrelsen som gör det möjligt för Nasa att samarbeta med Uppsalaföretaget ÅAC Microtec kring små och kostnadseffektiva satelliter. ÅAC har under flera år arbetat med Försvarets materielverk (FMV) och amerikanska flygvapnets forskningsavdelning (AFRL) under ett bilateralt samarbete. Målet har varit att utveckla en ny arkitektur för autonoma system såsom satelliter och obemannade flygande farkoster. Denna arkitektur är nu grunden till ÅACs satsning på kraftfulla och kostnadseffektiva små satelliter som nu väckt stort intresse från Nasa och övriga rymdvärlden. För att demonstrera den nya satellittekniken har ÅAC tillsammans med LATSpace från Litauen samt Universitet i Bremen byggt en satellit kallad Venta-1 QuadSat Plug-and-Play (VentaQSPnP) som under våren 2012 kommer att skickas upp i rymden från Indien. Amerikanska flygvapnets forskningsavdelning har valt att köpa in sig i VentaQSPnP för att bland annat testa ett mjukvaruradiobaserat modem för Nasas egna satellitkommunikationssystem (TDRS) samt en nyutvecklad Langmuir prob (vetenskapligt instrument som mäter partikeldensitet i rymden). - Vi räknar med att utöka vår verksamhet under 2011/12 och ta flera ordrar på svenska kommersiella satellitplattformar, säger ÅAC Microtecs affärsområdesansvarige för rymd- och försvar och vice vd Fredrik Bruhn. För att kunna möta efterfrågan har ÅAC Microtec påbörjat etableringen av ett amerikanskt dotterbolag i hjärtat av Silicon Valley i Kalifornien. - Vårt amerikanska dotterbolag är i etableringsfasen och kommer vara fullt operativt i slutet av 2011 men har redan nu börjat ta emot produktförfrågningar och skriva offerter. Vi kommer i huvudsak ha utveckling och tillverkning i Sverige men även viss utveckling i USA, säger ÅAC Microtecs vd Mats Magnell.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2