Komponenter | 08 september 2011

Farnells försäljning ökade med 4,8%

Farnell levererade ett av sina starkaste Q2 i både försäljning och intäkter sedan dess att de påbörjade arbetet med den nya strategin. Fortfarande hålls dock ett vaksamt öga på det världsekonomiska läget.

Företaget skriver att de är säkra på att deras strategi ska föra med sig långsiktiga och hållbara intäkter sett över tid. Samtidigt är de ödmjuka inför det faktum att deras nuvarande affärsmodell begränsar synen framåt en smula. Ett vaksamt öga hålls på världsekonomin. För augusti märkte man av en svag nedgång, något som kan bero på en försiktigare världsmarknad. Av detta skäl har man varit fokuserade på hur man använder finansiella medel hos Farnell och man har också sett över kostnadsbasen. Försäljningen ökade med 4,8% under kvartalet samtidigt som resultatet ökade med 1,8%. © Farnell
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-03-27 12:33 V18.4.17-1