Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 09 september 2011

Oroväckande rapport från Teknikföretagen

Orderingången försämras påtagligt under årets tredje kvartal på samtliga områden skriver Teknikföretagen.

Ordervolymen i de flesta delbranscher och grupper av underlevernatörer rapporterar nu att man backar. Som en konsekvens av den sämre orderingången anger också färre företag än tidigare brist på arbetskraft. Andelen företag som utnyttjar produktionskapaciteten fullt ut ökade däremot fortfarande. Orderingången från exportmarknaden har dämpats kraftigt jämfört med tidigare samtidigt som hemmaorder efter en inbromsning redan under andra kvartalet visar en direkt lägre ordervolym. Leverantörer till tele- och elektroindustrin har fortsatt att rapportera direkt minskade exportorder och i ungefär samma omfattning som under andra kvartalet. Efter två kvartal av successivt lägre tillväxt från hemmamarknaden rapporterar företagen också en minskad orderingång här hemma. Som en konsekvens av den minskade orderingången är också fler företag än tidigare missnöjda med orderstocken. Allt fler bedömer denna som mindre än normalt. Två år av oavbruten ökning i exportorder har även förbytts till en minskning för tillverkare av elmaskiner och elapparater. Två av tio företag rapporterar nu en ökning jämfört med fyra av tio som anger en minskning. Även hemmaorder minskar och här efter sex kvartal av hög efterfrågan. Orderstocken som tidigare betraktats som stor för tre av fyra företag anses nu som mer normal. Efterfrågan för instrumentindustri har nu försämrats efter en lång period av tillväxt. Såväl export- som hemmaorder minskar jämfört med andra kvartalet. Detta har inneburit att också färre tillverkare av instrument anser orderstocken som större än normalt.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2