Annons
Annons
Elektronikproduktion | 13 september 2011

ElektronikGruppen avnoteras från Nasdaq OMX Stockholm

Styrelsen för ElektronikGruppenBK AB har, på begäran av Kamic Electronics AB, ansökt om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq OMX Stockholm. Nasdaq OMX har accepterat ansökan och beslutat att den sista dagen för handel i Bolagets aktie blir tisdagen den 27 september 2011.

Med anledning härav kommer ElektronikGruppen inte att offentliggöra Bolagets delårsrapport för januari–september 2011. Kamic Electronics offentliga uppköpserbjudande avseende ElektronikGruppen förklarades ovillkorat den 16 augusti 2011. Kamic Electronics innehade då cirka 94 procent av aktiekapitalet och cirka 95 procent av rösterna i Bolaget. Efter den förlängda acceptperioden som löpte ut den 2 september 2011 uppgår Kamic Electronics innehav till 96,4 procent av aktiekapitalet och 97,1 procent av rösterna.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-28 18:31 V15.6.0-2