Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 13 september 2011

Risk nummer 1: Priserna sjunker men kostnaderna ökar

Den första delen i artikelserien från Charlie Barnhart & Associates handlar om följande: Vilket företag man än driver behöver det totala säljpriset överstiga den totala kostnaden om man vill ha ett lönsamt företag. Men vad händer när den premissen inte längre fungerar?

Vad den här premissen innebär – enkelt uttryckt – är att produktionskostnaden inte får överstiga säljpriserna. Det här är en grundpelare som vem det nu är som läser artikeln säkert redan är väl insatt i. Men vad är riskerna om siffrorna inte stämmer? Det beror på. Om du är en säljare som fortsätter att förlora pengar kommer du så småningom att gå i konkurs. Är du köpare behöver du hitta en ny leverantör. Oavsett vad du är så är situationen ofördelaktig för båda parter. Så varför tolererar någon sida situationer där det ser ut på det viset? Det är en bra fråga men som är svårare att besvara. Konceptet om en ”affär” är en ganska enkel sak som ibland blir störd av människans inte helt perfekta natur. Eftersom människor gör affärerna påverkar det också resultatet med en obönhörlig spänning mellan dessa två sidor.
Leverantörer av allt från råmaterial till komponenter till montering pressar på mot kontraktstillverkare och ODM:er. Resultatet är att hela marknader säljs av eller överges av OEM:erna när man inte längre kan pressa ut mer intäkter ur leverantörerna.
Tänk på det som en gungbräda: en balansakt där en sida måste offra sina fördelar för att processen inte ska stå stilla. Historiskt har rationalitet haft trumf över egot eftersom alla vill fortsätta gunga. Nu, i den arena som är global outsourcing, har något gått fel. Under det föregående kvartalets Webinar hos Outsourcing Navigator Council rapporterade vi till våra medlemmar att riskerna i indexet Composite Business Risk (CBR-indexet), ett mått på riskerna inom den globala tillverkande elektronikindustrin, har ökat med 45%. Det antas nu att det varit en konstant ökning av riskerna allt sedan 2007. En av anledningarna är att (främst) amerikanska och europeiska OEM-företag hanterar sina leveranskedjor på ett sätt som varit ekonomiskt ändamålsenligt men i övrigt oförenliga med global ekonomi och geopolitisk verklighet. Med andra ord: Riskerna är nu så höga att det inte bara är specifika projekt som är drabbade utan kanske hela outsourcing-industrin. Lägre priser oavsett kostnad har blivit det nya normala. Ändlösa prissänkningar för elektroniktillverkning är i stort sett varje OEM:s strategi. Genom den här leveranskedjan har varje länk sträckts till bristningsgränsen. Leverantörer av allt från råmaterial till komponenter till montering pressar på mot kontraktstillverkare och ODM:er. Resultatet är att hela marknader säljs av eller överges av OEM:erna när man inte längre kan pressa ut mer intäkter ur leverantörerna. Outsourcing-lösningen som finns idag är ”spenderad”. De länder som idag kan tillverka ännu billigare än de länder där det idag görs är inget alternativ då infrastruktur, resurser och politisk stabilitet ofta saknas. Är situationen verkligen så illa? Ja, det är den faktiskt. De underliggande kostnaderna i de flesta så kallade lågkostnads-regionerna ökar stadigt och i vissa, Kina inkluderat, ökar kostnaderna med så mycket som 1,5% per månad. Skälen är många: inflation, valutaförändringar, anpassning till nya miljömässiga krav och nya policys gällande arbetarna. De här ökade kostnaderna förs sedan med genom hela kedjan av leverantörer som finns i området. Så vad ska OEM:erna göra? Det beror på vilken marknad OEM-företaget arbetar mot, deras affärsmodell och storlek. Scenario I Om OEM-företaget arbetar inom en reglerad marknad såsom militär, medicinteknik, flygteknik eller liknande som oftast har ganska stadiga marginaler då måste de se över sin outsourcing-lösning och fundera över: - Ger lösningen både det stöd och den service som behövs? - Gör lösningen (som ett minimum) att ni är nöjda med det värde ni får? Är svaren på dessa frågor ”Ja” så kan ni stanna på samma kurs men bygga in i affärsplanen att verkligheten förhåller sig så att priserna bara går ner när kostnaderna går ner. Är svaret på frågorna ”Nej” är det dags att hitta en annan lösning men tänk den här gången LOKALT (ju närmare desto bättre). I kontrast mot vad många så kallade experter säger är det inte bara lägre risker med att producera lokalt utan det är också i de flesta fall högst konkurrenskraftigt när man börjar titta på den sanna kostnaden för outsourcing. Scenario II Om OEM-företaget är i en mittsektion av den kommersiella marknaden såsom Industri, Automobil eller instrument och arbetar i en nisch som baseras på innovation mot pris så måste de se över sin lösning och fundera på: Är lösningen en god teknologisk matchning utifrån både dagens och morgondagens klimat? Har en lösningsanalys gjorts för att bestämma vilken part (OEM eller kontraktstillverkare) som ska göra vad för att maximera värde och minimera kostnad? Är svaren ”Ja” så behåll kursen men bygg in i affärsplanen tillräckligt med resurser för att utveckla förhållandet över tiden. Om du svarar ”Nej” på någon av frågorna så reparera felet eller leta nytt. Om du outsourcar för 25-100 miljoner dollar per år så tänk REGIONALT. (Bygg i regionen för regionen för att minimera tidzons-separation, en variabel med hög inverkan på riskerna). Scenario III Arbetar OEM:en med datorer, kommunikation eller konsumentartiklar eller annan nämnd marknad och outsourcar för över 100 miljoner dollar per år så måste de fråga: - Säljs våra produkter baserat på pris? Om svaret är ”Ja” så börja antingen med att försöka hitta innovationer eller sluta outsourca. (Är svaret ”Nej” så läs om scenario I & II.) Sanningen är att ditt företag levererar en handelsvara och ett handelsföretags enda möjliga fördel är att TILLVERKA sina egna produkter billigare och till högre kvalitet än konkurrenterna. Ledsen om det inte är ditt företags kärnkompetens. Outsourcing är inte en strategi, det är ett verktyg. Precis som dynamit kan det rätt använt till rätt uppgift vara hjälpsamt men används det fel så kan det döda dig. I början av artikeln förklarade vi premissen: Anledningen till dagens situation är att (främst) amerikanska och europeiska OEM-företag hanterar sina leveranskedjor på ett sätt som varit ekonomiskt ändamålsenligt men i övrigt oförenliga med global ekonomi och geopolitisk verklighet. ----- Källa: http://charliebarnhart.com
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-1