Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 22 september 2011

Hexagon samarbetar med Locata Corporation

Hexagon har ingått ett exklusivt avtal med Locata Corporation Pty Ltd om att integrera Locatas positioneringsteknologi i Hexagons positioneringsmottagare.

Samarbetet innebär att respektive bolags experter inom de berörda områdena skall utveckla den första positioneringsmottagaren i världen som kombinerar satellitsignaler såsom GPS med Locatas teknik för markbaserad positionering. ”Idag är positionering med hög precision avgörande i många tillämpningar och Hexagon är den världsledande leverantören av GPS-baserade positionerings- och mätteknologier genom våra varumärken Leica Geosystems och NovAtel”, säger Ola Rollén, vd och koncernchef för Hexagon. "Men allteftersom nya tillämpningar för maskinstyrning och automatisering i växande utsträckning flyttar in i miljöer som gruvor och inomhuslager där satellitsignaler blockeras, är otillförlitliga eller inte tillgängliga har det uppstått ett tydligt behov av en markbaserad förstärkning eller alternativ till GPS.” Locatas teknologi använder markbaserade LocataLite-sändare som förstärker och kompletterar konventionella GPS-system. LocataLites fungerar utan de ytterligare korrektioner, förbindelser och andra åtgärder som normalt krävs för GPS-baserade högprecisionssystem. ”Vi är mycket glada över att utöka och förstärka samarbetet med Hexagon inom positionering” säger Nunzio Gambale, Ordförande och vd för Locata. ”Hexagon har sedan flera år ett nära samarbete med oss för utveckling av nya applikationer.” Hexagon kommer att dra fördel av Locatas teknologi för att integrera och utveckla nya produkterbjudanden. Locata-signaler kommer att kunna tas emot av Hexagons positioneringsmottagare baserade på de olika satellitsystemen GPS, Glonass, Galileo och Compass i syfte att erhålla en ”lokal konstellation”. Den gemensamma produktutvecklingen väntas ge nya positioneringsmöjligheter för ett växande antal krävande tillämpningar inom industri, handel, försvar, offentlig verksamhet och mobila lösningar. Det strategiska partnerskapet ger Hexagon tillgång till licenser och rätten att använda Locatas mottagarteknologi och marknadsföra LocataLites på alla marknader där Hexagons kombinerade GPS-Locata-mottagare erbjuds. Dessutom reglerar avtalet co-branding av LocataLites och samarbete beträffande den kunskapsöverföring och utbildning som är nödvändig för integration och support. Hexagon har även utökat sitt nuvarande avtal med Locata till att gälla exklusiva rättigheter till Locatas nätverk för den globala gruvindustrin.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-17 11:11 V15.3.0-1