Annons
Annons
© Apple Elektronikproduktion | 23 september 2011

Apples iPad kommer fortsätta dominera

Tillväxten för mediaplattor blev under det andra kvartalet bättre än förväntad. (4,4 miljoner mot förväntade 3,7). Det är en ökning med 394% jämfört med motsvarande period föregående år. Och vinnaren stavas Apple även om Android nosar där bakom.

Efter en ”mjukare” inledning under 1Q som drevs av konsumenter som väntade för att se på huruvida iPad 2 skulle bli en framgångssaga, och väntan på Androids "Honeycomb"-version, tog det sedan fart. Detta gällde framför allt iPad2 som fick god tillväxt i försäljningen men Android har också bidragit till farten framåt. Det som verkar driva försäljningen är produkt-design, ett bra touch-gränssnitt, god internet-kapacitet och rikedom i applikationer. Västeuropa har varit det starkaste tillväxtområdet så här långt. Konsumentmarknaden har hittills haft störst framgångar men företag har i större utsträckning tittat på plattor. Apple har utan tvivel behållit sin dominans och gjort bättre än väntat ifrån sig – mycket därför att produkterna har de ovan uppräknade kvaliteterna. Under 2Q slog sig en storm av Android-produkter in på marknaden drivna av Honeycomb-versionen av operativet. De lyckades dock inte möta förväntningarna och Android har sammantaget inte skeppat fler än 1,4 miljoner enheter trots en aggressiv prissättning. Gällande Android kan nämnas att Acer hade vissa framgångar med sin Iconia-platta. Intresset var till att börja med högt men dog sedan av. ASUS hade å sin sida en relativt begränsad försäljning under 2Q men Eee Transformer har ändå visat sig vara en av de mest lyckade Android-plattorna. ASUS hade kunnat sälja mer om inte tillgången varit begränsad. RIMs Playbook blev tillgänglig i juni 2011. Försäljningen landade på 93.000 under kvartalet och det verkar – trots företagets vanliga strategi – vara inom konsumentsegmentet man sålt mest. EMEA-marknaden (Europa, mellanöstern och regionen runt medelhavet) tros landa på 22 miljoner enheter för hela 2011. Det genererar i så fall ett värde på 9,1 miljarder euro. Under senare delen av året får vi se flera nya modeller och hårdare konkurrens – något som kommer att sporra lägre priser - speciellt mot jul. Android förväntas äta sig längre och längre in på marknaden och nå 34% runt 2012. Man förväntar sig dock ökad konkurrens från BlackBerry Tablets operativ. Marknaden lär också framgent vara inriktad på konsumentsegmentet även om företagsmarknaden förutspås få allt mer tyngd. Det nya Windows 8-systemet förväntas ytterligare spetsa till marknaden och driva på ökad konkurrens bland OS:en.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-28 18:31 V15.6.0-1