Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 28 september 2011

Arkivator och Exir går samman

Den sammanslagna koncernen beräknas omsätta 1,1 miljarder och har 600 anställda med verksamheter i Sverige, Ungern och Kina.

Arkivator och Exir går samman den 1 oktober. Moderbolaget IGC Industrial Growth Company AB, som äger Arkivator Holding AB och Exirgruppen AB, som äger Exirbolagen, blir delägare i Arkivator Holding AB. Arkivator AB har 370 anställda och omsätter cirka 750 miljoner kronor. Verksamheter finns i Falköping (huvudkontor), Tidaholm, Göteborg, Växjö och Kunshan, Kina. Bolaget är organiserat i tre affärsområden: Arkivator Industry (specialist på skärande bearbetning), Arkivator Telecom (utveckling och tillverkning av telekomprodukter) och Arkivator Machine Systems (utveckling och tillverkning av förpackningsmaskiner). Exir har 230 anställda och omsätter runt 350 miljoner med verksamheter i Värnamo (huvudkontor), Hörby, Stockholm och Mezökövesd, Ungern. Exir består av Exir AB (skärande bearbetning), Exir Broadcasting and Telecom AB (utvecklar och marknadsför produkter för broadcasting- och telecomindustrin) och Exir Hungary Zrt. (skärande bearbetning och montering). Arkivator har sin verksamhet i Sverige och i Kunshan, Kina. ”Vi har under flera år varit ute efter en anläggning i Östeuropa för att öka vår internationella närvaro och konkurrenskraft. Automatiserad line-produktion lämpar sig bra i Sverige och produktion med högre lönekostnadsandel är mer lönsam i Ungern. Genom samgåendet med Exir blir vi ett mer internationellt o konkurrenskraftigt bolag på en tuff marknad” säger Anders Hultmark koncernchef för det sammanslagna Arkivator och Exir. ”Sedan 12 år har vi på Exir en mycket väl fungerande verksamhet i Ungern. Vi kommer att bygga ut fabriken i Ungern med 5.000 m2 samt göra maskininvesteringar på cirka 40 miljoner kronor, med start i november. Vi har idag en unik blandning av svensk och ungersk kultur med ordning och reda, alla certifikat på plats och en god lönsamhet. Bland annat har vi varit årets leverantör hos både ABB och BT” säger Jonas Idsäter. Koncernen kommer att fortsätta att drivas i tre affärsområden. Inom industrisegmentet skärande bearbetning kompletterar bolagen varandra på kundsidan. ”Vi ser stora fördelar med närvaro i Östeuropa och vi kan erbjuda kunderna en bredare produktportfölj”. Inom affärsområde Telecom kompletterar bolagen också varandra både med produkter och kunder. ”Samgåendet ger telekom verksamheten en bredare produktportfölj och kundbas. När det gäller vår verksamhet inom förpackningsmaskiner så blir det ingen direkt påverkan förutom att vi stärker oss internationellt”. ”Samgåendet möjliggör vår vision att bli en global systemleverantör och inom några år räknar vi även att vara på plats i Indien och Sydamerika” avslutar Anders Hultmark.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2