Elektronikproduktion | 30 september 2011

Kontraktstillverkarna tappar fart

Under 2011 förväntas kontraktstillverkarna i Västeuropa nå en tillväxt på runt 2,7%. I Östeuropa förväntas man däremot landa på 9,2% enligt forskning från Reed Electronics Research.
Sammantaget trots ökningen för kontraktstillverkning ligga på 6,2% och nå industrin når 27,7 miljarder under 2011.

Efter att EMS-sektorn gick kraftigt nedåt under 2008-2009 har man börjat klättra uppåt igen. 2010 blev för de flesta ett bra år och för mer sencykliska företag blir 2011 ett vinnarår. Komponentsituationen under 2010 drog ner intäkterna för många företag under 2010 men situationen ser bättre ut nu. Jordbävningen i Japan blev inte heller så illa som först befarades.

De senaste månaderna har tillväxten emellertid saktat ned i och med att den globala ekonomin svajat. Den här trenden förväntas hålla i sig under slutet av året och in i åtminstone första halvan av 2012.

Skiftet från Västeuropa till Öst- och Centraleuropa har fortsatt – mer tillverkning hamnar nu där. Den här trenden verkar också ha accelererat. Eftersom kostnaden för montering blev kanske det viktigaste elementet för OEM-företagen så har produktionen flytt till länder där det går att göra detta billigare. Även om den ekonomiska situationen sedan krisen stabiliserats har produktionen inte flyttat tillbaka till Västeuropa.

2015 förväntas Öst- och Centraleuropa stå för 60% av den europeiska tillverkningen, upp från 57% 2010.

EMS-företag grupp 1, typiskt globaka och med omsättning på miljarder Euro, har fortsatt att migrera konsumentartiklar, mobila enheter och datorer till lågkostnadsländer. Det har också varit en ökning inom EMS grupp 2 och grupp 3 när det gäller att skaffa sig produktion i lågkostnadsländer.

De flesta företag har lite tillverkning kvar i Västeuropa, samt design, utveckling och försäljning för att vara nära OEM-kunderna.

Grupp 4 är enligt definition små, nationella och ofta nischade EMS-företag.

Reed Electronics Research förväntar sig att lågvolym/hög produktmix-sektorer inom automotive, medicinskt, kontroll och instrument, industriellt och telekommunikation kommer att växa mellan 2,8-4,4% i Västeuropa. Totalt bestod forskningsgruppen av fler än 720 företag på över 1000 platser över alla grupper av EMS-företag. Man förväntar sig nu att se ytterligare konsolideringar hos företagen när konkurrensen ökar.

Källa: Mer finns att läsa på Reed Electronics Research hemsida

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-06-25 09:38 V9.6.1-2