Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 07 december 2001

Fusionen Velling - Partnertech klar

På PartnerTech AB extra bolagsstämma beslutades i enlighet med styrelsens förslag, om en nyemission av två miljoner niohundratusen (2.900.000) aktier.

Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer Skanditek Industriförvaltning AB (publ). Betalning för aktierna ska ske genom erläggande av samtliga aktier i Vellinge Electronics Holding AB. På stämman beslutades också, i enlighet med styrelsens förslag, om kvittningsemissioner av totalt tvåhundraelva tusen niohundrasju (211 907) aktier. Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer de tidigare ägarna av EQ Elektroniq AB och Baltic Microwave Sp. z o.o. Betalning för de nya PartnerTech aktierna ska erläggas genom kvittning av den fordran som de tidigare ägarna i EQ Elektroniq AB och Baltic Microwave Sp. z o.o. har på PartnerTech.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2