Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 06 oktober 2011

Combitech hjälper Sweco bygga framtidens växthus

Combitech har som underleverantör till Sweco fått i uppdrag att leverera ett utveckla styrsystem åt ett 40 meter högt växthus i Linköping. Anläggningen är ett omfattande projekt som ingår i företaget Plantagons vision av hållbara odlingssystem i storstäder.

Svenska företaget Plantagon arbetar för att utveckla automatiserade odlingsanläggningar för användning i storstadsområden. Anläggningarna bygger på modern teknik och innovativa lösningar som möjliggör ett resurssnålt och hållbart jordbruk i växthus på höjden. Genom vertikala, moderna växthus placerade i storstadsområden minskas behovet av både transporter och odlingsyta. – 2050 beräknas världens befolkning vara ungefär 9 miljarder, varav 80 procent kommer att bo i storstäder. Det innebär helt andra förutsättningar för framställning och transport av livsmedel. Vår vision rymmer en hållbar lösning som kompletterar det traditionella jordbruket, ett slags växthus 3.0, säger Hans Hassle, vd och grundare av Plantagon. han fortsätter: - Det kommande växthuset i Linköping blir en 40 meter hög demoanläggning för forskningsändamål där Plantagon, tillsammans med andra aktörer, kommer att optimera anläggningarna för att skapa ett hållbart ekosystem. Bland annat ska koldioxid från Tekniska Verkens biogasproduktion ledas in i växthuset för produktion av syre. Även andra sorters spill- och avfallsprodukter kommer att integreras i produktionen. Utveckling och design av Plantagons växthus görs av Sweco som i sin tur har anlitat Combitech för ett samarbete vid framtagning av styrsystem. I ett första steg sker arbete med utformning av system för växternas transport inuti anläggningen. Växthuset kommer att utrustas med flera ytterligare lednings- och styrsystem, bland annat klimat, belysning och bevattning för att optimera produktion och energianvändning. – Projektgruppen och Plantagon har nyligen slutfört den övergripande design som är gemensam för alla anläggningar som placeras i tempererade områden. Nu vidtar mer detaljerad utveckling och anpassning till specifika platser som den i Linköping, säger Stephan Stålered, ansvarig för Swecos insatser i projektet. – Det här är ett väldigt spännande uppdrag som ligger i framkanten av utvecklingen. Combitechs specialistkompetens kring ledningssystem är ett starkt komplement till Sweco som konstruktör, säger David Skyborn, ansvarig för GreenTech på Combitech. – Combitech har med sin koppling till försvars- och säkerhetsföretaget Saab AB en bakgrund och företagskultur som är mycket passande för det här projektet. De har erfarenhet från att utveckla hållbara lösningar för tuffa miljöer där kraven är hårda. Dessutom har de kunskap inom spetstekniker och kan hjälpa oss att välja rätt inriktning och nivå i projektet, säger Hans Hassle.
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-2