Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Gelab Elektronikproduktion | 11 oktober 2011

Nordens kontraktstillverkning under luppen

Elektronikproduktion, exklusive komponenter, i de nordiska länderna Sverige, Norge, Danmark och Finland förväntas öka. 2010 var det genererade värdet 13,88 miljarder euro för regionen – 2014 kan det nå 14,53 miljarder, det enligt siffror från Reed Electronics Research (RER).

Kommunikationsutrustning, både fast och trådlös, är fortfarande en nyckelmarknad som drivs av Ericssons och Nokias framskjutna position – men också tack vare små och medelstora företag som levererar till nischade marknadssegment. Kommunikation stod för 65% av marknaden 2010 (9,06 miljarder euro). Industriell elektronik (inklusive medicinteknik, kontroll och instrument samt räls- och trafiksignalering) stod för 31% eller 4,27 miljarder euro. Både kommunikations- och industrisektorn kände av en kraftig nedgång 2009 men kom tillbaka starkt 2010. Under 2011 förväntas denna effekt sakta ner mot slutet av året och fram till de första månaderna 2012. Tillväxten kommer därefter att vara ensiffrig för de kommande åren. Reed förväntar sig att trenden med att flytta produktion till lågkostnadsländer fortsätter. I kontexten med ensiffrig tillväxt för elektronikindustrin förväntar sig Reed att kontraktstillverkningens intäkter kommer att stiga med en genomsnittlig takt av 2,6% per åt från 1,91 miljarder euro 2010 till 2,16 miljarder euro 2015. Det här inkluderar inte betydande intäkter som genereras av nordiska företag genom verksamhet som bedrivs i lågkostnadsländer, typskit Litauen, Estland, Lettland och Polen, men även längre bort. Även om Reed förutspår att fler OEM:er på den nordiska arenan kommer att outsourca något av eller all produktion till kontraktstillverkare förutspår Reed att det mesta av detta värde kommer att gå till lågkostnadsländer. Det är osannolikt att den inhemska nordiska EMS-industrin når samma nivåer av intäkter som 2007 före denna rapportperiods slut (2015). Gemensamt med mycket av Västeuropa i övrigt har konsument-, dator- och mobilproduktion förlorats till lågkostnadsländer och EMS:erna inom grupp 1, typiskt med en omsättning på miljarder euro och som till större delen flyttat produktionsfaciliteterna från regionen.
I kontexten med ensiffrig tillväxt för elektronikindustrin förväntar sig Reed att kontraktstillverkningens intäkter kommer att stiga med en genomsnittlig takt av 2,6% per åt från 1,91 miljarder euro 2010 till 2,16 miljarder euro 2015.
EMS:er inom grupp 2, typiskt med en årlig försäljningsomsättning mellan 100 till 550 miljoner euro i regionen kommer att känna av stark konkurrens – inte bara från liknanade företag utan också från grupp 1 EMS:erna som vill höja sin närvaro inom högmarginals-områdena Automotive, Kontroll och instrument, Industri och Telekom. De här sektorerna är också målet för grupp 3-EMS:er, typiskt med en försäljning på 25-100 miljoner euro och som har sin verksamhet på en sub-regional eller nationell nivå. Många kontraktstillverkare i Norden, precis som annorstädes, kommer att erbjuda kunderna värdeadderande tjänster över produktens livstid utöver monteringen som är verksamhetens hjärta. Det finns antagligen möjligheter för både EMS:erna och dess kunder i att öka samarbetet i produktdesign-fasen, i upprustning och i reparationer. Under de senaste åren har vi sett en trend med förvärv och samgåenden bland de nordiska kontraktstillverkarna och Reed förväntar sig att den trenden håller i sig över de kommande åren. Detta eftersom pressen gällande kostnader har ökat kombinerat med behovet av att kunna erbjuda kunderna service över hela produktens livstid. ----- Mer information om dessa frågor återfinns i 2011 års version av den Europeiska EMS-industrirapporten från Reed Electronics Research. Bild: © Hanza
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-2