Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 24 oktober 2011

Framtidens medicinteknik på väg mot kommersialisering

Tre lovande projekt inom medicinsk teknik vid Örebro universitet får tillsammans 800 000 kronor av NovaMedTech för att gå vidare mot kommersialisering.

- Alla tre projekten har fått stöd av NovaMedTech i tre år, och de har återigen valts ut för sina stora möjligheter att nå ut på marknaden, berättar Silvia Coradeschi, professor i informationsteknologi och akademichef för Akademin för naturvetenskap och teknik vid Örebro universitet. ReMOTE, som leds av Silvia Coradeshi, är ett system för att övervaka äldre människors hälsa. Sensorer i hemmet mäter kontinuerligt fysiologiska förändringar, och gör det möjligt att tidigt upptäcka åldersrelaterade sjukdomar eller snabbt få signaler om akuta sjukdomsfall. Systemet bygger på en individuell fysiologisk profil av varje patient och en ”intelligent” teknik som kan larma när informationen från sensorerna avviker från profilen. Projektet sker i samarbete med Mälardalens högskola, Örebro läns landsting och företaget D-Safety AB. MedNose, under ledning av teknikforskaren Amy Loutfi, är en teknik för att snabbt kunna hitta och identifiera bakterier i ett blodprov. Den fungerar som en elektronisk näsa som snabbt kan ställa en diagnos genom att lukta på ett blodprov och identifiera vilka bakterier som finns i provet. Metoden bygger på att mikroorganismer avger olika lukter när de bryter ner näringsämnen. Näsan består av sensorer som kan uppfatta lukterna och känna igen de gasmolekyler som är karaktäristiska för olika bakterier. Projektet är ett samarbete mellan Örebro universitet och Universitetssjukhuset Örebro. Ängens forsknings- och innovationslägenhet är ett projekt som leds av teknikforskaren Federico Pecora. Målet är att utveckla, testa och visa upp smarta lösningar som gör det möjligt för äldre människor att bo kvar hemma under trygga former. Det handlar till exempel om robotar, rullstolar, kommunikationshjälpmedel, larmfunktioner och specialanpassade möbler. Syftet med Ängen är att skapa de förutsättningar som behövs för att forskning ska omsättas i produktutveckling. Projektet är ett samarbete mellan Örebro universitet och Örebro Business Science Arena, som samarbetar med Örebro Kommun, Örebro läns landsting, Robotdalen och ett stort antal företag.
Annons
Annons
2021-09-20 15:21 V18.22.20-1