Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 20 oktober 2011

Idag når Sverige rymden

Idag skjuts den första Galileo-satelliten upp och således är första grundbulten för ett europeiskt navigationssytem på plats. Och allt övervakas av svensk teknik.

Idag skjuts den första satelliten för navigationssystemet Galileo upp. En hel del teknik kommer från Ruag Space som 2008 köpte upp Saabs Space verksamhet i Sverige. Den svenska delen av Ruag space finns representerad i Galileo-projektet bland annat i den centrala kontrolldatorn för satelliterna. Dessa kommer att övervaka navigationen och undersystemen, temperaturnivåer och energidistributionen. Galileo är ett smarbete mellan flera länder inom den europeiska unionen. Bakom projektet står ESA, European Space Agency. Tanken är att Galileo ska verka som ett civilt navigationssystem som kommer att kunna arbeta parallellt med det befintliga GPS-systemet. I inledningsskedet skjuts fyra satelliter upp. Om projektet når tilltänkt omfång kommer det kunna bestå av upp mot 30 stycken.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-1