Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Prevas Embedded | 21 oktober 2011

Prevas vinst 5,3 miljoner

"De första tre kvartalen 2011 är ett bevis på att Prevas är på rätt väg. Efterfrågan på våra tjänster är god och vi har en orderingång som, såväl för perioden som för tredje kvartalet, överstiger vår omsättning", skriver företaget.

Prevas resultatförbättrar och hamnar för kvartalet på 5,3 miljoner efter skatt (-0,9 föregående år). För året är det så här långt 25,4 miljoner på plussidan. Affärsområdet Industrisystem levererar bra marginaler anger företaget. Samtidigt har en viss minskning av lönsamheten skett under året på grund av en organisk tillväxt. Under sista kvartalet har affärsområdet stärkt sina positioner runt svenska östkusten med att etablera kontor i Linköping och Kalmar. "Affärsområdet Produktutveckling visar återigen en bra utveckling av rörelsemarginalen. Affärsområdet är ledande inom mjukvara, elektronik och mekatronik för inbyggda system", skriver företaget och pekar mot den satsning som gjorts i Norge: "Under kvartal tre har en satsning påbörjats för att växa i Norge. Vi tror att denna affär kommer att avslutas under november månad." Den globala ekonomin: "Vår omvärld är föränderlig. Enligt omvärldsanalyserna vacklade marknaden under sensommaren och flera marknadsindikatorer visar ett trendbrott i konjunkturutvecklingen. Vad framtiden kommer att utvisa är svår att förespå, men Prevas står väl rustade att möta både hög och lågkonjunkturer. Utvecklingsarbetet som vi genomförde under 2009 och 2010 har gjort oss starkare och mer flexibla." januari-september: * Omsättning 441,9 Mkr (371,1) * Rörelseresultat EBIT 35,2 Mkr (7,6) * Rörelsemarginal EBIT 8,0 % (2,1) * Resultat efter skatt 25,4 Mkr (4,3) * Resultat per aktie 2,37 kr (0,41) * Likvida medel 21,8 Mkr (5,9) juli-september * Omsättning 130,3 Mkr (106,2) * Rörelseresultat EBIT 7,2 Mkr (–0,8) * Rörelsemarginal EBIT 5,5 % (–0,7) * Resultat efter skatt 5,3 Mkr (–0,9) * Resultat per aktie 0,48 kr (–0,09)
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-17 11:11 V15.3.0-1