Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Partnertech Elektronikproduktion | 27 oktober 2011

Partnertech ökar lönsamheten

"Det är med stor tillfredsställelse som jag kan konstatera att Partnertech i tredje kvartalet har ökat lönsamheten, förbättrat kapitalomsättningen och haft god tillväxt", det säger vd Leif Thorwaldsson.

Det tredje kvartalet är Partnertechs fjärde i raden med positiv operativ marginal. Omsättningen landade på 535,6 miljoner. Alla segment utom sälj- och betallösningar samt Medicinsk teknik gick också framåt i försäljning mätt. "I en allt mer global konkurrens ser jag att vi som kontraktstillverkare förutom att tillgodose våra kunders behov av teknisk spetskompetens även i allt högre grad måste kunna svara på en ökad efterfrågan på lågkostnadsproduktion och flexibilitet. Under kvartalet har vi följaktligen haft en fortsatt hög aktivitet i det pågående förbättringsarbetet", skriver vd Leif Thorwaldsson. "Som ett led i denna process har vi invigt enheten i Cambridge där vi nu koncentrerar vår engelska verksamhet med både tillverkning och kundcenter beläget i teknologiklustret i Cambridge. Därmed har vi tagit ytterligare ett steg i utvecklingen av vårt kundcenter och slutförandet av konsolideringsprocessen i England." Det är dock inte bara i England man utökat verksamheten: "I Polen fortsätter vår nya, ultramoderna fabrik i Myslowice att öka sin beläggning och tillsammans med den kompetens som finns inom plåtbearbetning och systemintegration utgör den ett attraktivt erbjudande för nya och existerande kunder. Även i USA ser vi en växande efterfrågan på utökade tjänster i form av service och distribution för våra kunder." Ekonomisk utsikt: "Förutsättningarna för kontraktstillverkning är generellt sett gynnsamma just nu och vi har under det tredje kvartalet inte sett några tecken på avmattning. Den finansiella oron på världsmarknaden gör dock att läget framöver är svårbedömt. I det scenario då den nuvarande finansiella oron skulle övergå i en generell konjunkturell avmattning kommer kontraktstillverkningsbranschen att påverkas negativt." Förhoppningen är nu att företaget har gått igenom den föregående krisen som ett starkare företag: "I ett sådant scenario är jag dock övertygad om att det pågående interna förbättringsarbetet i bolaget, vilket vi inledde i spåren av den förra finanskrisen, tillsammans med vår kompetens inom valda applikationsområden samt vårt breda geografiska och tekniska erbjudande sammantaget gör att vi är på god väg mot en starkare och mer konkurrenskraftig organisation som står bättre rustad att möta framtida utmaningar", avslutar Leif Thorwaldsson. TREDJE KVARTALET 2011 • Nettoomsättningen uppgick till 535,6 MSEK (482,1) • Rörelseresultatet uppgick till 10,0 MSEK (-5,3) • Resultatet efter skatt uppgick till -0,8 MSEK (-9,5) • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till -0,07 SEK (-0,75) • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 2,1 MSEK (-44,9) FÖRSTA NIO MÅNADERNA 2011 • Nettoomsättningen uppgick till 1 684,3 MSEK (1 563,5) • Rörelseresultatet har förbättrats med MSEK 39,9 och uppgick till 18,1 MSEK (-21,8) • Resultatet efter skatt uppgick till -5,0 MSEK (-28,4) • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till -0,39 SEK (-2,24) • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 18,0 MSEK (-47,6) • Soliditeten uppgick vid periodens slut till 37,6 procent (36,8)
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-2