Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Impact Coatings Elektronikproduktion | 27 oktober 2011

Fortsatt förlust för Impact Coatings

Kvartalsresultatet landade på -5,6 miljoner kronor. Dock hoppas man att det höga guldpriset ska driva på nya projekt.

De Maxfasrelaterade produkterna hoppas man nu har nått en teknisk färdigställandegrad som möjliggör en bredare och mer offensiv marknadsföring. Två personer, tidigare verksamma som Group General Manager respektive Key Account Manager för två av världens största kontaktdonstillverkare, har därför engagerats i säljarbetet enligt företaget. Dessa personer är stationerade i Asien och Sydeuropa. Mobilkunderna: När det gäller volymproduktion så är mobilindustrin åter med i spelet: "Två aktuella affärsprojekt för högvolymproduktion av Silver MaxPhase har föranlett resursallokering till den avslutande industrialiseringen av ReelCoater-systemet. Det ena projektet avser den applikation som tidigare utvecklades tillsammans med den så kalladde mobilkunden och dennes kontaktdonstillverkare. Projektet har nu organiserats om i samarbete med en annan kontaktdonstillverkare och tack vare det närmat sig en kommersialisering." Också det andra projektet gäller en mobilapplikation: "Kunden, en globalt verksam kontaktdonstillverkare samt dennes kund är angelägna att komma i produktion snarast möjligt. Projektet har därför högsta prioritet hos Impact Coatings för närvarande." I bägge fallen är drivkraften det höga guldpriset. Flera kontaktdonstillverkande företag har också visat intresse för Impact Coatings teknologi att belägga EMC-skärmande kapslingar och antenner av plast. Detta har medfört att affärsförhandlingar inletts för två aktuella systemleveranser. DELÅRSRAPPORT FÖR JULI-SEPTEMBER 2011 * Summa intäkter uppgick under tredje kvartalet till 5.811 tkr (7.585 tkr) * Resultatet blev -5.608 tkr (-7.456 tkr) * Kassaflödet för perioden uppgick till -9.507 tkr (-10.755 tkr) * Soliditeten var 94,7 % vid periodens slut (91,0%) * Likviditeten vid periodens slut var 24.846 tkr (54.580 tkr) * Systeminstallation hos Fraunhofer genomförd * Leverans av nya beläggningskällor till glasögontillverkare genomförd * Två internationella nyckelpersoner engageras i försäljningen av Maxfasrelaterade produkter
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-17 11:11 V15.3.0-1