Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 31 oktober 2011

Fingerprint Cards starkaste kvartal hittills

Sensortillverkaren Fingerprints resultat efter finansiella poster ökade till 4,3 Mkr (3,7). Försäljningen ökade till 20,2 Mkr (17,6).

Bland viktiga händelser kan räknas linjesensorns första kommersiella order samt nya distributionsavtal. Tredje kvartalet 2011: - Försäljningen ökade till 20,2 Mkr (17,6). - Bruttoresultatet ökade till 11,9 Mkr (8,9). - Resultat efter finansiella poster ökade till 4,3 Mkr (3,7). - Bruttomarginalen ökade till 59 % (51 %). - Resultat per aktie ökade till 0,10 Kr (0,09). Delårsperioden januari-september 2011 - Försäljningen ökade till 50,0 Mkr (42,7). - Bruttoresultatet för delårsperioden ökade till 29,1 Mkr (21,7). - Resultat efter finansiella poster ökade till 2,4 Mkr (1,0). - Bruttomarginalen ökade till 58 % (51 %). - Resultat per aktie ökade till 0,07 kr (0,03). - Likvida medel uppgick vid periodens slut till 27,4 Mkr (32,9). - Orderstocken uppgick vid periodens slut till 24,4 Mkr (11,3). - Prognosen för det fjärde kvartalet är omsättning på 15-25 Mkr, fortsatt stark bruttomarginal samt goda möjligheter för kommersiell framgång för linjesensorn
Annons
Annons
2021-01-18 12:56 V18.15.14-1