Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Panlink / Leif Lundquist Elektronikproduktion | 02 november 2011

Panlinks fokus är totalkostnad

Panlink är en kontraktstillverkare som bygger sin verksamhet på tre kärnkompetenser: sourcing, tillverkning och logistik. Evertiq har suttit ner med Leif Lundquist, VP Sourcing.

- Tillverkningen är en viktig del av företaget men en minst lika viktig aspekt är arbetet med leverantörerna. Panlink beskriver sig själva som kontraktstillverkaren som står ut från övriga genom att inte enbart fokusera på det som händer innanför de fyra väggarna: - För att erbjuda effektiva tjänster till våra kunder behöver vi få material till fabriken. Materialet är en stor del av kostnaden och utan en stark sourcing-strategi kan vi inte vara med och konkurrera, förklarar Leif Lundquist. Han anser att det handlar om kunskap: Vilka typer av dussinvaror behövs? Vilka typer av mer avancerade komponenter måste införskaffas och hur många källor finns det? Hur ser den geografiska spridningen ut för materialet? Det är några av de frågor man tvingas besvara.
"För oss är det viktigt att ha en god kommunikation med våra leverantörer. De är inte våra fiender – de är våra vänner."
- Det finns en rad parametrar som vi måste titta närmare på för att få en helhetssyn på leveranskedjorna. Det handlar om att vi ska kunna erbjuda kostnadseffektiva lösningar för våra kunder. Han berättar om en rad överväganden som görs när kedjorna ska sättas upp: - Vi har politiska förutsättningar. Är landet stabilt? Det finns finansiella aspekter. Hur förändras marknaden? En aspekt som blir allt viktigare är den miljömässiga. Är det försvarbart att frakta vissa typer av komponenter långa sträckor? Sedan finns en aspekt gällande infrastruktur. Var sker tillverkningen? Hur lång tid kommer leveranser att ta? Sist men inte minst: Vilken potentiell påverkan har moder natur? Ett exempel är det som nu händer i Thailand. Att elektronikindustrin är känslig för störningar som uppkommer till följd av naturkatastrofer är en lärdom som de flesta företag mer eller mindre motvilligt har varit tvungna att ta till sig under det senaste året. De thailändska översvämningarna är givetvis en sådan faktor men jordbävningen i Japan hade antagligen större påverkan. Panlink klarade sig bra. Det mest oroande var vissa material till specialkablar och dylikt. Leverantören lyckades dock uppfylla alla ordrar. Inte desto mindre är det så att potentiella katastrofer finns i bakhuvudet när planeringen sker: - Det är givetvis en avvägning man gör varje gång när man väljer leverantör. Ibland kan det vara värt att ta en risk men vi ser till att alltid ha en backup-plan.
"En annan sak som jag också vill återvända till här är delen om att känna till leveranskedjorna och ha kunskap. Det är så man undviker problem, genom att veta om vilka svagheter och styrkor som finns."
En annan faktor som under året påverkat komponent-tillgången är flaskhalsen som bildades 2010: - Idag är ledtiderna tillbaka på normala nivåer men givetvis påverkades vi och det var en tuff tid. Det var svårt att hantera bristen samtidigt som vi såg en ökad efterfrågan på våra tjänster. Lösningen blev den nära relationen till kunderna: - Vi hade bland annat en ”suppliers day” som vi använde för att informera leverantörer och för att få information. Det är ett koncept som vi tar upp i år också. För oss är det viktigt att ha en god kommunikation med våra leverantörer. De är inte våra fiender – de är våra vänner. Han fortsätter: - En annan sak som jag också vill återvända till här är delen om att känna till leveranskedjorna och ha kunskap. Det är så man undviker problem, genom att veta om vilka svagheter och styrkor som finns. Vi har regelbundna möten med våra leverantörer så att vi kan förmedla hur vi ser på samarbetet, kvalitet, leveransprecision och dylikt. Så vad krävs då av ett företag för att bli leverantör till Panlink? - Jag tror att alla sourcing-ansvariga har ett mantra när det gäller det här. De egenskaper som vi värderar är hur våra leverantörer presterar. Det spelar ingen roll hur billiga de är om vi inte får våra produkter. Sedan är givetvis kvalitet en stor del. Utöver det är det viktigt med tillgänglighet och flexibilitet, något som jag inte kan lägga nog stor vikt vid, säger Leif Lundquist. - Företagets kompetens är också viktig. Det gör att vi kan hjälpas åt med kostnadsreducerande åtgärder, skapa effektivare leveranskedjor och det gör att vi kan dela kunskap. Kommunikation är avgörande. Vi får heller aldrig glömma kostnader som en viktig faktor. Till slut handlar det om attityd, att bli behandlad som en viktig kund. Just flexibiliteten är en av grundpelarna som man vilar på oavsett om det gäller leverantörer eller kunder: - När vi påbörjar ett samarbete med en ny kund så sätter vi oss ner tillsammans för att försöka förstå deras behov och deras marknad. Det avgör hur flexibla vi behöver vara, vilka kvantiteter det handlar om och vilka ledtider vi rör oss med. Sedan skräddarsyr vi en leveranskedja som passar deras behov. En viktig del här är att arbeta med logistiken. Det är helhetssynen som är avgörande menar Leif Lundquist: - För oss handlar det om att kunna hjälpa till i hela ledet för att effektivisera så mycket som möjligt. Många kontraktstillverkare gör misstaget att de tror att en bra leveranskedja handlar om att erbjuda ett bra pris. Missuppfatta mig rätt, givetvis är priset viktigt. Men det finns också många andra parametrar som man bör ta hänsyn till. Han sammanfattar: - Viktigast är ändå att skapandet av leverantörskedjan sker tillsammans med kunden.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-11 15:09 V14.5.0-2