Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© HSF Group Elektronikproduktion |

HSF Group investerar för framtiden

HSF Group har den senaste tiden figurerat i mediaflödet på grund av olika uppköp. Nu är det dags att konsolidera verksamheten samtidigt som den största investeringsrundan i företagets historia genomförs.

Evertiq möter upp HSF Group i moderna lokaler lokaliserade i Täby. Runt bordet finns koncernens vd Christer Alfredsson, styrelseordförande Gunnar Bergström, Plåt & Mekanos vd Tony Mauritzon och Teknoprods vd André Dziewanowski. HSF Group har en speciell relation till marknaden där de ligger inkilade mellan kontraktstillverkarna som både en mindre konkurrent men framför allt som stor leverantör av mekanik och kablage. Verksamhetens fokus ligger på de mekaniska bitarna och det är också där man har växt, bland annat genom förvärvet av Teknoprod tidigare i år. HSF Groups vd Christer Alfredssons bakgrund finns just i gränslandet mellan mekaniken och elektroniken. Han har bland annat varit vd för Elimag AB och kablagetillverkaren KA Wiking. - Vi har idag ett fokus på mekanik. Och vi är otroligt duktiga på fräsning, svarvning och plåt, samt det som ligger i kopplingen mellan elektroniken och mekaniken, alltså kablagen. Där har vi stora resurser både i Sverige, Östeuropa och Kina. Av den anledningen kan vi vara en väldigt bra partner till kontraktstillverkarna som ofta har fokus på elektronik, säger Christer Alfredsson. Som tidigare nämnts har man under senare tid förvärvat flera företag. Till dessa kan räknas kablagetillverkaren Teknoprod och plåtbearbetningskoncernen Plåt & Mekano med dotterbolag. Hur stora vill ni egentligen bli? - Säger vi på några års sikt då siktar vi på 1,5-2 miljarder i omsättning. Jag tror att vi behöver ligga i den storleksordningen för att vara ett tillräckligt stort företag för att intressera de stora industrikunderna. Där ligger målsättningen om vi bara pratar storlek, säger Christer Alfredsson.
"Vi skar bort saker som var onödiga. Det gör att vi är bättre rustade idag för att klara av en lågkonjunktur än vad vi var tidigare."
Runt knuten väntar redan en rad nya projekt och affärer som man tar sig an under hösten. I och med detta har man inom koncernen gjort sin största investeringsrunda till dags datum. Utrustning för 35 miljoner kronor har köpts in till de olika enheterna, bland annat i Vimmerby. Inga känningar av global oro Företaget är alltså inne i en expansiv fas för tillfället. Än så länge har man inte märkt någon avmattning gällande efterfrågan men alla scenarion finns i tankarna: - Vi följer marknadsutvecklingen väldigt tätt så att vi är på tårna och kan agera om någonting påverkar oss direkt. Vi ser att kunderna kanske flyttar fram sina beställningar en månad så att det blir lite mer utspritt. I övrigt ser vi inga förändringar, förklarar Christer Alfredsson. - Efter förra lågkonjunkturen gjorde vi en rejäl bantning. Vi skar bort saker som var onödiga. Det gör att vi är bättre rustade idag för att klara av en lågkonjunktur än vad vi var tidigare. Flera blir ett Det som präglar arbetet på ledningsnivå är för tillfället att skapa en gemensam bas för de olika företagen i koncernen. Målsättningen är att ha en slimmad överbyggnad för försäljning och marknadsföring samtidigt som de ansvariga för respektive enhet kan jobba nära "sitt" företag. - Det är mitt ansvar att styra den delen så att vi jobbar ihop och sitter tillsammans. Sitter vi ihop blir det lite mer bikupa, det blir fler idéer och vi ser hur det går för våra lokala kunder. Bland annat kan vi få cross-selling genom att vi ser projekt som kan påverka eller låna resurser från andra företag i gruppen. Det här dagliga att vi träffas hela tiden och diskuterar prospekten gör att vi blir sammansvetsade.
"Vi är framför allt ett gäng entreprenörer som sitter samlade här. Vi har drivit upp företagen och vi kan företagen."
Ett av företagen som numera ingår i HSF är Teknoprod som förvärvades tidigare i år. Vd André Dziewanowski förklarar hur deras situation har påverkats: - Det här påverkar oss kanske framför allt så att vi har fått en bredare kundkrets. Vi har en större yta som kan påverka marknaden. Vi sitter tillsammans och kan prata dagligen med varandra. Vi får därigenom stora projekt via gemensamma kontakter som vi arbetat upp i branschen. Gunnar Bergström, Styrelseordförande HSF Group, får summera: - Vi är framför allt ett gäng entreprenörer som sitter samlade här. Vi har drivit upp företagen och vi kan företagen. Det är inga tjänstemannafasoner. Det är en av de saker som gör oss unika. Gällande framtiden är han däremot än så länge mer förtegen, förutom då att man vill fortsätta expandera: - Vi tittar på det här med expansion och att förstärka vår verksamhet inom främst mekanik och kablage. Sen är vi såklart öppna för alla möjligheter som kommer.
Annons
Annons
2023-02-01 23:01 V20.12.5-2
Annons
Annons