Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 09 november 2011

Teknikföretagen spår lågkonjunktur

Under gårdagen släppte underleverantörerna sin barometer på Elmia. Bilden bekräftas nu av Teknikföretagen.

"Så här i början av en lågkonjunktur är det alltid oklart hur snabb och djup den blir. Erfarenheten visar också att kraften i den brukar underskattas. Oförmåga, särskilt i Europa, att hantera bank- och skuldkrisen har också ökat risken för en mer självgenererande och därför djup nedgång. – Lika klart som att konjunkturen nu försämras är att den skuldsanering som på ett eller annat sätt krävs också kommer att påverka hushåll, företag och offentlig verksamhet negativt framöver", det säger Teknikföretagens chefekonom Anders Rune. Teknikföretagens konjunkturprognos för 2012 visar på stora skillnader mellan olika länder och marknader, exempelvis mellan tillväxtländer och traditionella industriländer. Tillverkningen i Sverige påverkas framförallt av utvecklingen i Europa, där vi fortfarande säljer och köper in mest. USA kan möjligen överraska positivt då utsikterna för industrins investeringar där inte är lika negativa som i Europa, enligt Teknikföretagens prognos. En särskild undersökning som gjordes i slutet av oktober visar att underleverantörer till bilindustrin redan märker av en minskad efterfrågan. De räknar med att nedgången tilltar under våren 2012. Bilden av en näraliggande försämring av efterfrågan är ännu tydligare bland leverantörer till maskinindustrin. – Att underleverantörerna själva räknar med försämrad efterfrågan och att försäljningen och antalet anställda minskar nästa år, understryker vår bedömning att vi nu går in i en ny lågkonjunktur, avslutar Anders Rune. Observera att Teknikföretagens prognos 2012 endast utgår från hittills kända effekter av bank- och skuldkrisen.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-11 15:09 V14.5.0-2