Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 11 december 2001

LGP behöver kapital

LGP Telecom Holding AB undersöker förutsättningarna för nyemission.

Emissionen kan komma att genomföras antingen i form av en riktad nyemission eller som en emission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Bedömd emissionsvolym är cirka 150 MSEK. Syftet med att nu söka kapitaltillskott är att stärka bolagets finansiella ställning efter en investeringstung period och ge bolaget ytterligare resurser att tillvarata de möjligheter som kommer när efterfrågan stärks. LGP har genomfört ett omfattande investeringsprogram under 2000 och 2001. Detta i kombination med en vikande marknad har resulterat i ett negativt kassaflöde hittills under år 2001. Genom nyemission kommer bolagets finansiella nyckeltal att förstärkas väsentligt.
Visa fler nyheter
2019-11-21 10:53 V14.7.14-2