Annons
Annons
Annons
Annons
© Impact Coatings Elektronikproduktion | 28 november 2011

Impact Coatings vd i stor intervju om Maxfas

Linköpingsföretaget Impact Coatings har rönt intresse den senaste tiden (inte minst med rusande guldpriser i betänkande). Företaget utvecklar bland annat alternativa beläggningar för kontaktdon. Vi har pratat Maxfas med vd Henrik Ljungcrantz för att se var företaget egentligen befinner sig med produkten.

Impact coatings har sedan företaget startades år 1997 arbetat med beläggningar och beläggningsteknik. En av företagets produkter heter Maxfas och är tänkt att användas som ytbeläggning istället för det allt dyrare guldet som idag dominerar. Den första och mest naturliga frågan är kanske: Var befinner sig produkterna idag? Hur nära kommersiellt genombrott är de? - Vi har ett mål att sälja ett beläggningssytem i månaden och det tror vi att vi kan uppnå innan årskiftet. I det målet har vi flera kunder där vi diskuterar affärer just nu. En del av dem involverar Maxfasprodukter. Det som vi säljer mest just nu är det som vi kallar Silver Maxphase. Silver Maxphase är så att säga Maxfas 2.0. Detta material baserar sig på silver och är likt guld i sina egenskaper. Varför har vi inte hört talas om att ni har knutit fler kunder till dessa produkter som borde vara intressanta med tanke på de stigande guldpriserna? - Jag kan väl egentligen säga att det har varit ett lite för stort tekniksteg vi tog från början. Det har varit lite krångligare att övergå till ett helt nytt material och ny betäggningsteknik. Nya Silver Maxphase är mer likt guld i sina egenskaper. Det baserar sig på silver och då känner kunderna igen sig i materialet. Det är lättare att förstå. Han fortsätter: - Vi har fått väldigt positiv respons under året gällande just Silver Maxphase. Vi började sälja och marknadsföra produkten under våren så det har gått väldigt fort att komma till denna respons. Skulle du säga att de industrier som behöver ytbeläggningar är konservativa och att det håller tillbaka era produkter? - Ja och nej. Ytbeläggning är ju allting från beläggningar på mobiler, displayer, bildskärmar på datorer, processorn i din dator och så vidare. När det kommer ett nytt material så vill man oftast analysera och kvalificera det, inte bara för sig själv utan också för kunderna. Det är många företag och personer som involveras. Det vill man bara göra om man verkligen tror på produkten. Nu har vi nått en nivå där man inte längre kan spara genom att minska guldtjockleken, det blir ändå för dyrt. Därför tvingas många tillverkare att öppna ögonen. Men visst, det tar sin lilla tid, det gör det. I tidigare rapporter så talar ni bland annat om Interplex-kunden och den så kallade 20-kunden. Varför verkar det som att dessa har dragit sig ur? - Båda dessa kunder gick in tillsammans med oss för att göra en strategisk satsning inom sina respektive fält. Och tyvärr har båda deras strategiska satsningar misslyckats och de har inte kunnat etablera sig. Jag vill understryka att det här inte beror på oss. I den senaste rapporten sade ni att två personer engagerats för försäljningsarbete i Asien och Europa. Var räknar ni med att marknaden för era produkter finns i framtiden? - När det gäller Silver Maxphase jobbar vi internationellt. Våra kunder finns i Europa, USA och även Asien. När det gäller kontaktdonstillverkningen sker den till viss del i USA och Europa, men betydligt mycket mer sker i Kina och Indien - även om företagen är europeiska eller amerikanska. Därför behöver vi vara närvarande både i deras produktionsfabriker, deras huvudkontor och utvecklingsavdelningar som ofta finns på andra platser. Ytterligare en affär som ni brottats länge med är den så kallade mobilkunden. Varför har denna affär blivit så utdragen? - Där är det så att den här mobilkunden tillverkar inga kontakter själv utan behöver ha en kontaktdonstillverkare med sig för att göra detta. Det har blivit ett trepartsamarbete, förklarar Henrik Ljungcrantz. - Tyvärr har det varit så att den kontaktdonstillverkare vi jobbat med innan inte har drivit det här med tillräckligt stor entusiasm eller prioriterat det här tillräckligt högt. Nu tycker vi att vi har en sån partner med oss, en som är drivande på ett helt annat sätt. Mobilkunden vill att kontaktdonstillverkaren ska vara den drivande kraften och ta ansvar för sin produkt. Henrik Ljungcrantz säger också att man här följer den tidsplan som angivits i senaste rapporten. En annan viktig affär nämns också, nämligen med en kund inom kontaktdon: - Det är en kund som ser strategiskt på att byta ut guld. Företaget har varit en av pionjärerna inom detta och lyft upp projektet till en strategisk nivå inom koncern och organisation. Man vill verkligen vara på framkanten gällande nya material. Där har matchningen varit väldigt god till vad vi kan erbjuda. Vi känner att det är väldigt många rätt i det här fallet: bra samarbete, bra dialog och bra kontakt. Vi jobbar både tekniskt och affärsmässigt med dem. Så hur ser då framtiden ut, och kanske viktigast av allt: Hur ska man börja göra plus? - Man kan ju kort svara: sälja så mycket som möjligt. Ska jag vara mer utförlig så har vi en längre tid styrt om verksamheten så att även personer som jobbat med teknisk utveckling nu jobbar i affärsstödjande funktioner. Vi analyserar varje prospekt för att se vad vi kan vi göra för att prospektet ska komma närmare en affär. Samtidigt följer vi upp de processer som redan är igång så att vi kan se hur prospekten utvecklar sig.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-21 17:52 V15.3.3-2