Annons
Annons
Annons
Annons
© Dreamstime / Dirk Ercken Elektronikproduktion | 09 december 2011

'Nedgången i konjunkturen har tagit fart'

Ordervolymerna har fortsatt falla på bred front och med minskade volymer både på export och särskilt i Sverige, det skriver Teknikföretagen i sin rapport för det fjärde kvartalet.

Nedgången i konjunkturen har accelererat under årets sista kvartal. Kapacitetsutnyttjandet minskar nu på bred front samtidigt som företagens efterfrågan på personal fortsätter ned för andra kvartalet i rad. Endast 12 procent av företagen efterfrågar nu yrkesarbetare, jämfört med 24 procent för bara tre månader sedan. Efterfrågan faller här lika snabbt som hösten 2008. Leverantörer till tele- och elektroindustrin visar en fortsatt minskad orderingång. Det är efterfrågan från exportmarknaden som försämrats ytterligare. Knappt hälften av företagen redovisar minskade exportorder och bara vart tionde har ökade exportorder. Hemmamarknaden visar däremot sammantaget en oförändrad orderingång. Detta efter en begränsad minskning under tredje kvartalet. Såväl export- som hemmaorder minskar något för instrumentindustrin. Nedgången är marginell efter minskningen under tredje kvartalet. Efterfrågan är nu på en klart lägre nivå jämfört med tidigare. Fram till och med andra kvartalet i år hade efterfrågan ökat under åtta kvartal i rad för instrumentföretagen. Tillverkare av elmaskiner och elapparater rapporterar återigen minskad orderingång. Denna gång är minskningen inte lika omfattande som tidigare under tredje kvartalet. © Teknikföretagen
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2