Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 13 december 2011

Teknikkonsulten Generic får order från försvaret

Generic har fåtten beställning från Försvarets Materielverk på 22 miljoner kronor. Beställningen som Generic har erhållit omfattar verksamhetsstöd till en rad projekt.
- Verksamhetsstöd till TDL-kontoret
TDL-kontoret ansvarar för upphandling av interoperabla taktiska datalänkar (främst Länk 16) på FMV.Generic, tillsammans med underleverantörer, kommer att leverera tjänster innefattande delprojektledning, tekniska utredningar, säkerhetsanalyser, teknisk dokumentation och framtagning av systemarkitektur enligt MODAF.

- Verksamhetsstöd GTRS
FMV genomför anskaffning av mjukvarustyrd radio benämnd Gemensamt Taktiskt Radiosystem (GTRS). Generic stöttar GTRS-projektet med kravarbete och konfigurationsledning.

- Verksamhetsstöd Ra1590
FMV genomför anskaffning av radiosystem Ra1590; handhållen radio för Close Air Support. Generic kommer att ta fram systemdokumentation och stötta FMV i överlämningen av systemet till Försvarsmakten.

- Verksamhetsstöd Taktiska sensorer
Taktiska sensorer innefattar sensorer för marksensornät, mörkerstridsutrustning, optronik m.m. Generic kommer att ta fram underlag till projektplanering, tekniska specifikationer och stöd i genomförandet av projekt inom området

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-04-25 11:14 V9.5.0-1