Annons
Annons
Elektronikproduktion | 15 december 2011

Primozone levererar till Finland

Primozone levererar ozongeneratorer för desinfektion av dricksvatten vid Oulun Vesi Vattenreningsverk i Finland

Primozone har vunnit den offentliga upphandlingen för ozondesinfektion vid Oulun Vesi vattenverk i Uleåborg, Finland. Primozone kommer att ersätta den befintliga ozon lösningen med sina moderna och energisnåla ozongeneratorer. Oulun Vesi WTP, Hintta, är i behov av att ersätta sina gamla ozongeneratorer och har valt att ersätta dem med ett komplett ozonsystem från Primozone, vilket inkluderar ozongeneratorer, syrgas produktion, inlösningmodul och värmeväxlare. Kärnan i ozonsystemet är två Primozone GM12 ozongeneratorer. Vid Hintta används ozon främst för desinfektion av dricksvattnet, men även för borttagning av smak och lukt. Hintta levererar dricksvatten till hälften av Uleåborgs invånare (totalt 130 000). Anläggningen är dimensionerad för att rena ca 800m3 vatten per timme. Vattenkällan är ytvatten från älven Uleåborg. Primozone grundades 2000 och har sitt huvudkontor samt forskning och utveckling, och produktion i Löddeköpinge i södra Sverige.
Visa fler nyheter
2020-02-26 22:10 V18.0.3-1