Annons
Annons
Annons
Annons
© Dreamstime / Pinonsky Elektronikproduktion | 19 december 2011

Beslutet är fattat: Kitrons Karlskoga-enhet läggs ner

Den 9:enovember meddelade kontraktstillverkaren Kitron att de utvärderade olika förändringsalternativ för Karlskoga. Nu har beslutet fattats: enheten läggs ner.

Bakgrunden är att en av Kitrons kunder diskuterat med företaget om att flytta produktionen till Kitrons fabrik i Ningbo, Kina. Det tillsammans med färre order inom försvar beseglar nu enhetens öde. I november meddelade företaget att man såg över alternativ för att omstrukturera verksamheten. Kitron bedömer nu att det inte finns ett tillräckligt starkt ekonomiskt fundament för att behålla tillverkning på orten. Fackliga förhandlingar har inletts och bör vara färdiga tidigt 2012. Det finns eventuellt möjligheter för vissa anställda att flytta till enheten i Jönköping skriver företaget vidare.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2