Annons
Annons
Annons
Annons
© Homiel / Dreamstime Elektronikproduktion | 05 januari 2012

Prodimo gör ännu ett bra år

Prodimo AB i Motala har haft ett bra år. Bland annat har man utökat kapaciteten inom ytmontering, något som gett verksamheten en skjuts framåt.

Vid bokslutet 201009-201108 skrivs en ökning av omsättningen till 38,1 Mkr och ett resultat efter finansiella poster på 4,9 miljoner kronor in i boken. ”Utökningen av produktionskapaciteten i ytmonteringen har slagit väl ut och ökat vår flexibilitet gentemot våra kunder. Förbättringarna på komponentmarknaden har bidragit till att underlätta planeringen av verksamheten", skriver företaget med anledning av detta. 2012 beskrivs som ett spännande år: "2012 ser på många sätt spännande ut, inte bara för oroligheterna på marknaden. Nya kunder är på väg in samtidigt som de befintliga har aviserat ökningar under kommande år. Under våren erhöll vi AAA-rating från Soliditet, vilket får anses vara en kvalitetsstämpel på det vi har presterat tidigare. Vi ser nu, med tillförsikt, framåt på 2012,” säger Johan Vigren, vd för Prodimo.
Annons
2022-01-20 15:01 V20.1.11-1