Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 14 december 2001

Åtgärdsprogram hos Electrolux

2800 personer varslas runt om i världen.

De föreslagna åtgärderna, som innebär en neddragning av antalet anställda med cirka 2.800, beräknas medföra en avsättning i bokslutet för fjärde kvartalet 2001 på cirka 1.500 Mkr. De åtgärder som föreslås inom vitvaror omfattar bl a nedläggning av två tillverknings-enheter i Europa och en i Asien, flyttning av en europeisk tillverkningsenhet samt personalneddragning inom tillverkningen i Latinamerika. Dessutom ingår fortsatta rationaliseringar inom försäljning och administration i både Europa och Nordamerika samt på ett flertal andra marknader. I Europa kommer också produktutvecklingen att koncentreras till färre enheter vid de större anläggningarna. För att kraftfullt driva tillämpningen av koncernens varumärkespolicy, som innebär en koncentration till färre varumärken, kommer varumärkesorganisationen i Europa att centraliseras till Electrolux Home Products huvudkontor i Bryssel. Detta enligt ett pressmeddelande.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2