Annons
Annons
Annons
Annons
© Infineon Komponenter | 09 januari 2012

Halvledarlagren minskar när industrin spanar framåt

Lagren av halvledare minskar när leverantörerna försöker anpassa sig till en långsammare marknad, det skriver analyshuset IHS. Samtidigt trycker de på att just halvledarlagren är en viktig indikator på hur elektronikindustrin som helhet mår.

Lagernivåerna för chip minskade under det tredje kvartalet 2011 och bröt trenden från de föregående sju kvartalen. När industrin sett nedgångar har leverantörerna tvingats hålla mindre lager för att det inte ska bli en för stor tillgång. Sett till DOI, days of inventory eller hur många dagar lagren räcker, stod det under det tredje kvartalet på 81 dagar, en minskning från 83 dagar under kvartal 2. DOI har annars varit på uppgång sedan det tredje kvartalet 2009 skriver IHS. Allt sedan dess har siffrorna krupit upp tills trendbrottet nu kom. När halvledarmarknadens tillväxt blev allt långsammare har lagernivåerna varit en oroshärd. Industrin ser ut att ha växt med runt 1,9% under året som gick, ställt mot prognosen på 7% vid början av året. IHS skriver att lagernivåerna är en viktig indikator på hur industrin mår då siffran är nära förbunden med självförtroendet hos branschen. För små lager tyder på en ökad försiktighet och misstro. För stora lager medför i sin tur andra problem, framför allt att priserna riskerar att dumpas om tillgången blir för stor. Trots att man nu skär något i lagren är det dock en fortsatt relativt hög lagernivå. Siffran för oversupply, alltså en starkare tillgång än efterfrågan, blev för kvartalet 12,1% - något som slog siffrorna från det fjärde kvarttalet 2008 som var något av en topp. Siffran var då 11,1%. Med hänsyn till detta lär lagernivåerna fortsätta sjunka tror IHS. För kvartal fyra 2011 finns inga fasta siffror men IHS spår att DOI har fortsatt att sjunka till runt 79,3 dagar. Sikten framåt är fortfarande begränsad på grund av ett komplicerat ekonomiskt klimat och efterfrågan är därför svår att bedöma.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1