Annons
Annons
Annons
Annons
© Bahar-bostanci-dreamstime Elektronikproduktion | 10 januari 2012

Blandade bud om elektronikindustrins hälsa

SCB:s siffror tyder på att industriproduktionen i helhet är på väg nedåt. Men för elektronikindustrin var siffrorna något blandade.

SCB släpper nu preliminära siffror för hur industriproduktionen och orderingången såg ut under november månad. De skriver bland annat att: "Industriproduktionen ökade med 0,2 procent i november jämfört med samma månad föregående år. Detta är den lägsta utvecklingen på årsbasis sedan början av 2010. Utvecklingen var skiftande inom industrins delbranscher. Svagast utveckling uppvisade elektronikvaruindustrin medan industrin för elapparatur ökade mest." Sett till statistiken var det en dålig period för "Industri för datorer, elektronikvaror och optik". På månadsbasis sjönk produktionen här från oktober till november med 6,4%. Kvartalsvis var september-november ännu värre däran ställt mot juni-augusti. Nedgången är här 16,1%. November 2011 låg dessutom 21,6% lägre än november 2010 då branschen förvisso befann sig i stark återhämtning. Orderingången var månadsvis betydligt bättre gällande Sverige men exporten sjönk. En liknande utveckling finns också kvartalsvis. För Elapparatur (tillverkning av exempelvis elmotorer, transformatorer, elkontrollapparater, ledningar och kablar, samt belysning med mera) var situationen betydligt bättre. Månadsvis sjönk det förvisso 1,8% från oktober till november men för kvartalet var det en blygsam ökning på 1,9%. Jämför man november 2011 med 2010 ligger ökningen dock på 47,7%. Orderingången var på månadsbasis negativ på hemmaplan men ökande på export. Sett för kvartalet är det dock negativa siffror både inom Sverige och på export.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-2