Annons
Annons
© zyxx-dreamstime Komponenter | 11 januari 2012

Marknaden för aktiva komponenter ökar snabbt

Marknaden för aktiva komponenter bedöms landa på runt 230 miljarder dollar 2017.

Elektroniska komponenter är nödvändiga i ett stort antal produkter som på senare tid fått en mer central roll. Till detta kan räknas datorer, telekommunikation, konsumentelektronik och mycket annat. De används också i en allt högre utsträckning inom industrin. Exempel på tillämpningar är automotivt, medicinsk elektronik, aerospace och försvar. Tillväxten är nära sammanbunden med utvecklandet av ny teknologi och innovationer. Varje sektor drivs av nyckeltrender som stimulerar tillväxten på området i fråga. Den ökande efterfrågan inom telekommunikation hänger samman med expansionen av kommunikationsnätverken världen över. Den ökade anpassningen till nya standarder inom 3G/4G och ökad bandbredd för bredband har samtidigt ökat behovet av komponenter. 2010 landade markanden för aktiva komponenter på 12,5 miljarder dollar. Bedömningen för 2011 är att det landade på 137,6 miljarder dollar. För 2012 är prognosen 144,5 miljarder dollar. 2017, skriver BCC Research, förväntar de sig att marknaden ska ligga på 229,8 miljarder dollar. Det innebär en årlig förändringstakt på 9,7%. För konsumentelektronik kan sägas att den ökande användningen av digital underhållning och produkter som digitalkameror, musikspelare, spelkonsoler och så vidare gett tillväxt inom industrin. Även utvecklingar av PC och laptops har bidragit till ökningen. Inom fordonsindustrin drivs utvecklingen på av olika navigeringslösningar för GPS, bättre ljudsystem, underhållningssystem samt olika system för att hjälpa föraren att köra och parkera. Detta har drivit på en ökning inom detta området. Behovet av mindre storlekar och ökad funktionalitet är pådrivande faktorer inom aerospace och försvar. Inom det medicinska fältet har det gett en generell ökning av andelen elektroniska instrument och sensorer.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-2