Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Edhar-yralaits-dreamstime Elektronikproduktion | 12 januari 2012

Image Systems köper två bolag och dubblar sin omsättning

Image Systems förvärvar Sawco och RemaControl samt tar in ny vd.

Image Systems AB har idag ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Sawco Holding AB och i RemaControl Sweden AB. De två förvärvade bolagen som båda tillhandahåller mätprodukter för sågverksbranschen kommer att ingå som ett självständigt affärsområde kallat "Industry" i Image Systems-koncernen. - Förvärven av Sawco och RemaControl är industriellt logiska då Image Systems liksom de två förvärvade bolagen bygger på samma kärnteknologi och kompletterar varandra väl. Vi får stärkta möjligheter till tillväxt och lönsamhet. Dessutom leder förvärven till att vi når fler kundsegment med vår teknologi, säger Ingemar Andersson, styrelseordförande i Image Systems. - Image Systems bildbehandlingskompetens tillhör det allra vassaste inom sitt område. Dessutom finns en gedigen erfarenhet av internationell marknadsföring och försäljning som kommer att öppna nya möjligheter för det nya affärsområdet inom Image Systems, säger Per Lindell, vd i Sawco. - Den nya koncernen gör att vi blir ett starkare företag. Både inom Sawco och i RemaControl ser vi nya spännande möjligheter för det nya affärsområdet Industry som ett resultat av affären, säger Kjell Petterson, vd i RemaControl. Köpeskilling uppgår till 55 miljoner kronor. Styrelsen i Image Systems har i samband med beslutet om förvärven utsett Hans Isoz till ny vd och koncernchef. - Mikael Jacobsson har framgångsrikt byggt upp företaget till vad det är idag. Detta hade aldrig varit möjligt utan Mikaels stora engagemang och djupa kompetens. Vi ser att Mikael i sin nya roll fortsättningsvis kommer att vara en viktig person i bolagets framtida utveckling, säger Ingemar Andersson, styrelseordförande i Image Systems. Hans Isoz tillträder sin tjänst den 12 januari 2012. - Hans Isoz har rätt egenskaper och erfarenheter för att utveckla det nya Image Systems med fokus på lönsamhet. Hans, som idag är styrelseledamot i Image Systems, känner till både bolaget och marknaden samt stämmer väl med kravprofilen som vi har för en ny VD, säger Ingemar Andersson. Jag ser fram mot att ta över som VD för det nya Image Systems. Förvärven breddar Image Systems marknadssegment och kunderbjudande, säger Hans Isoz, tillträdande VD. - För mig är det ett naturligt steg att ta ansvaret för integrationsarbetet för denna integration, då jag känner båda parter och dess marknader väl, säger Mikael Jacobsson. Jag är också fullt medveten om vilket engagemang som krävs i en sådan uppgift och är därför tacksam att Hans är beredd att axla VD-ansvaret.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1