Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Aros Quality Group Elektronikproduktion | 16 januari 2012

Aros Qualitys arbete med soliditet har burit frukt

Aros Quality Groups arbete med soliditet bådar gott inför framtiden menar koncernchef Claes Mellgren, speciellt när det gäller långsikta relationer till stora kunder.

Aros levererar en mängd olika typer av system. Koncernchef Claes Mellgren beskriver företaget som en kontraktstillverkare vars främsta fokus inte är elektronik. Snarare finns där en bredd i koncernen som gäller både inkapslingar, kablage och montage. Ett av de viktiga målen med verksamheten har varit att ha en god soliditet. Målsättningen har varit 40% men i realiteten brukar man ligga på över 50%. Det är en av anledningarna till att företaget också fick ratingen AAA som ett av, vid tidpunkten, 911 aktiebolag i Sverige. Soliditeten har ett extra värde därför att man arbetar mot stora kunder som exempelvis Volvo, företag som vill ha långtgående relationer. Under november flaggade man för att Aros kommer att behöva dra ner på personal i koncernen till följd av större tveksamhet på marknaden. Det här är åtgärder som dock är mer i förebyggande syfte. - Som det ser ut just nu tuggar vi på bra och vi är inte nervösa eller oroliga, sammanfattar Claes Mellgren.
Annons
Annons
2021-09-20 15:21 V18.22.20-2