Annons
Annons
Annons
Annons
© Huguette-roe-dreamstime Elektronikproduktion | 19 januari 2012

Ny lag om elektroniskt avfall klubbades igenom

Elektroniskt avfall väcker allt större uppmärksamhet och har varit en het fråga i EU-parlamentet en tid. Idag antogs en ny lag med förhoppningen att problemet med el-avfall ska lösas.

Trasiga kylskåp, mobiltelefoner, datorer, leksaker, listan kan göras lång. Gemensamt är att en stor del av produkterna har hamnat på jättelika sopupplag, ofta i u-länder. Just detta problem vill EU-parlamentet komma åt och under dagen klubbades en ny lag igenom. "Efter hårda förhandlingar jag är mycket nöjd med att vi har kommit överens om ambitiösa men genomförbara insamlingsmål med ministerrådet. Europa kommer nu att återanvända en större mängd råvaror, vilket är goda nyheter både för ekonomin och för miljön", sa föredragande ledamot Karl-Heinz Florenz (EPP, DE), efter det att direktivet med en överväldigande majoritet godkänts i plenum genom handuppräckning. Nu har medlemsländerna 18 månader på sig att uppdatera sina nationella lagstiftningar. I realiteten innebär förslaget att alla länder måste samla in en högre andel el-avfall. År 2016 ska andelen vara 65% av det elektriska avfallet. De tio länder som behöver förbättra sina anläggningar kommer att kunna skjuta upp denna tidsfrist till år 2021. För att hjälpa alla att dra sitt strå till stacken har Europaparlamentet framgångsrikt argumenterat för att konsumenterna ska få lämna in små och medelstora elektriska varor i butiker utan att behöva köpa något nytt. Även exporten av el-avfall till u-länder får nu hårdare regler, detta för att stoppa strömmen av hälsovådliga material. Bevisbördan flyttas från tulltjänstemännen till exportörerna - i framtiden måste exportörerna bevisa att varorna fraktas för reparation eller är lämpliga att återanvändas. Producenter av elektroniska varor kommer att fortsätta att bidra ekonomiskt till avfallshanteringen. De kommer att gynnas av förenklade registrerings- och rapporteringskrav och kommer att kunna utse egna representanter istället för att behöva inrätta en rättslig plats i varje land där de verkar. Nya åtgärder kommer att förhindra att dubbla registreringsavgifter tas ut av medlemsländerna.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-2