Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Hanza Elektronikproduktion | 23 januari 2012

Hanza seglar mot vinden

Hanza fortsätter att växa och målet är tydligt: Norra Europas största totalleverantör av kontraktstillverkning. Vi har pratat framtid och strategi med Thomas Lindström.

Det är en positiv stämning innanför portarna där sälj- och marknadschef Thomas Lindström möter upp. Och visst finns det också goda skäl för det. Han tillträdde på posten för lite över ett år sedan och det har hänt mycket bara på det året. Hanzas koncept är tydligt utmejlsat: Det ska vara en ”One-stop-shop”. Företagets slogan är, i försvenskad form: ”allt du behöver är en”. Senast Evertiq mötte upp Hanza var på Elmia Subcontractor bara några månader tidigare. Det som dominerade då var en aggressiv satsning på marknadsföring. Bland annat lanserade man en ny app och tryckte väldigt hårt på budskapet med totaltillverkning. Men vad innebär konceptet? - Precis som jag nämnde nere på Elmia så tror jag att det traditionella förhållandet mellan leverantör och kund tillhör det förflutna, säger Thomas Lindström. Vi tror inte att det fungerar i vår del av världen längre. Idag söker vi djupgående partnerskap. En viktig del av Hanzas arbete med att skapa den typen av relationer är att ha fullständig transparens i det man gör: - Vi sätter oss ner med kunden och analyserar produkterna tillsammans med fullständig transparens gällande kostnader och marginaler. Sedan kommer vi överens om vad som är rimligt och går igenom hela arbetet, från sourcing till montering. Det skiljer oss lite från andra. Många företag vill inte gärna visa kalkylerna. Vi tror att den marginal som vi lägger på för kunden har relativt liten påverkan, ett gemensamt arbete med att få ner kostnaderna ger betydligt mycket mer och kan spara stora pengar totalt. I arbetet med det kompletta innebär det ibland därför att man väljer att inte jobba mot vissa kunder där Hanzas fördelar inte kommer till sin rätt, berättar Thomas Lindström vidare. – En kund kan välja att använda Hanza som till exempel elektroniktillverkare och ändå dra stora kostnadsfördelar av att Hanza är en totalleverantör, jämfört med rena elektroniktillverkare. Men ibland är det mer fördelaktigt för en kund med ett annat alternativ, till exempel en aktör som specialiserat sig på volymer i Asien, och då föreslår vi det. Målet är att kunden och Hanza skall vara optimala för varandra. Han fortsätter: - För många kunder är det en fördel att vi är kompletta och kan erbjuda tillverkning av kretskort, kablage och mekanik. Vi monterar ihop det och lägger på en vinstmaringal. Har du separata leverantörer så lägger alla på sin vinstmarginal på slutprodukten och overheadkostnader för alla delar tillkommer. Dessutom vinner vi skalfördelar på att reducera andra kostnader som är generella, till exempel frakt. Hanza idag Hanza har förvärvat en rad företag runt Östersjön och idag består verksamheten av två huvudsakliga fabrikstyper: Dels är det proximity-enheter i exempelvis Sverige och Finland. Här är målet en hög kompetens, närhet till kundens FoU-avdelningar och ett deltagande i hela produktcykeln. Fokuset är lite mindre volymer. Som ett komplement till detta finns volymenheterna som handlar om stora volymer och låga kostnader. Det är i sig inte något unikt för en kontraktstillverkare, understryker Thomas Lindström, men hur man väver ihop enheternas arbete inom totalkonceptet är. Ofta börjar en produkt i proximity-enheten där man går igenom prototyp- och industrialiseringsstadiet och sedan kan produktionen lyftas ut till volymproduktion. Undantaget är vissa kunder som vill ha kvar volymproduktionen på nära håll av olika anledningar. De produkter man tillverkar för Siemens Industrial Turbomachinery är ett exempel, detsamma gäller förvarselektronik.
Hanza Tarkon arbetar med höga volymer
Just turbin-verksamheten har varit på stark frammarsch och nyligen invigdes en massiv utbyggnad av fabriken i Årjäng. Där är kunderna företag som Volvo Aero, Alstom och nämnda Siemens. Produkterna här har ofta hög komplexitet och höga toleranskrav som gemensam faktor. Expansion under våren Det är inte bara i Årjäng som Hanza växer. I höstas öppnades en ny elektronikfabrik i Polen och en av förra årets stora nyheter var att man slöt ett avtal med försvarsföretaget Saab om att ta över en anläggning för kretskort i Göteborgsområdet. - Saab hade sitt Microwave som dessförinnan ägdes av Ericsson. Volymen hos Saab låg på runt 70-80 miljoner per år och det ville man outsourca. Vi gick därför in och tog över enheten i sin helhet. Planen var initialt att vi skulle ha runt 20 anställda. Nu består anläggningen av runt 40 personer. Vi startade i Saabs lokaler men nu ska vi öppna ny fabrik som kan vända sig till hela västkusten och sydvästra Sverige. Utöver det är man i slutskedet med ytterligare en fabrik som man räknar med att öppna framåt våren. Här är man dock mer förtegen förutom att det handlar om mekanik. Vilken väg man ska ta härifrån är då frågan. Mekanik, kablage och elektronik är de tre stödjebenen i Hanza. - Det som behövs stärkas upp nu är kablage-sidan. Det är definitivt ett område som vi utvärderar hur vi skall expandera. Vi tittar även på kretskortsidan. Den del som har bra volym och läge just nu är nog mekanikdelen. Sedan finns det ju alltid en parameter till, nämligen geografin. Hanza förvärvade under året nya fabriker i Finland. Här beskrivs verksamheten som stabil med bra, stora kunder inom olika segment. För framtiden kikar man nu söderut:
Arbete pågår vid en av fabrikerna som Hanza har i Finland
- Den tyska marknaden är väldigt intressant för oss. Den tyska marknaden är väldigt fragmenterad. Den består till stor del av gamla, fina familjeföretag som ofta inte har kommit igång med outsourcing. Vår fabrik i Polen skulle kunna vara klockren för att leverera kompletta produkter till tyska bolag. Det är mer en fråga om tid och resurser när det kommer igång. Etablerar vi oss i Tyskland handlar det inte om ett kontor med ett par personer anställda. Då köper vi en duktig kontraktstillverkare och använder detta som startpunkt för vår tyska expansion. Ett annat håll som man blickar åt är väster: - I Sverige känner vi att vi har en bra position just nu. Det vi har jobbat med ett tag är Norge. De har en stor industri inom bland annat försvar och offshore. Vi har anläggningar ganska nära gränsen och vi tror att affärerna med norska företag kommer att öka. Stabil grund inför framtiden En av faktorerna bakom framgången de senaste åren, menar Thomas Lindström, är att man har en ägarbild som tror hårt på Hanza och som också är kapitalstark. Det har möjliggjort de aggressiva satsningarna. En annan faktor är att man har en bred och kompetent styrelse. Nyligen fick man också in industri-tungviktaren Ronny Nilsson som bland annat var med och etablerade Flextronics i Sverige. Finns det då ingen oro för framtiden och ekonomin? - Vi ser nedgångar inom vissa områden där man har det lite tuffare, bilindustrin och telekom framför allt. Läget är dock hanterbart. I oktober gick det ner rätt dramatiskt för vissa kunder, men det planade ut och blev inget fritt fall. Samtidigt har vi en bra spridning och hade andra kunder som ökade beställningarna. Vi sänkte prognoserna för första halvan av 2012 men budgeten vi lagt för året visar ändå på en organisk tillväxt på cirka 10%. Vi har strategin och styrkan att investera även i svackor för att ha ett försprång vid uppgångar. Thomas Lindström understryker också att det finns vissa fördelar med en svagare konjunktur: - När det blir ”kris” hinner man utvärdera nya leverantörer och förstå nya koncept, något man inte alltid hinner när det är högkonjunktur. Jag vill inte säga att en kris är något bra, men för oss som har stark ekonomi finns det en positiv sida med det. Och målsättningen är tydlig: - Visionen är att bli norra Europas största kompletta kontraktstillverkare. © Alla bilder: Hanza
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1