Annons
Annons
Annons
Annons
© Edhar-yralaits-dreamstime.com Elektronikproduktion | 24 januari 2012

Noca utvidgar samarbetet med Kongsberg

Kontraktstillverkaren Noca utökar nu samarbetet med Kongsberg Maritime som bland annat levererar teknologi och utrustning till handelsflottor och offshore-installationer.

Noca stod sedan tidigare för kretskortsproduktionen men nu utökar parterna samarbetet. Målsättningen är att Noca ska ta över färdigställandet av en del produkter där kretskortet ingår som en komponent. I ramen för det nya avtalet ska Noca bland annat hjälpa till med kalibrering, märkning, gjutning och slutkontroller. "Noca har varit tålmodiga och har agerat på all information vi har lämnat. Slutkunden vet inte vem som tillverkar vilka komponenter, så det är viktigt att kvaliteten hos Noca är så bra att det kan representera Kongsberg Maritimes höga standard. Inga kunder har märkt att produktionen flyttats, något som visar att kvaliteten bibehålls ", det säger enhetschefen Steinar Johansen vid Kongsberg Maritime. "Våra produkter används i krävande miljöer med hög luftfuktighet, kraftiga vibrationer och höga arbetstemperaturer. För att våra leveranser ska hålla i tuffa marina miljöer är det viktigt att varje del är av högsta kvalitet", avslutar Steinar Johansen Kongsberg Maritime.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2