Annons
Annons
Elektronikproduktion | 24 januari 2012

Apple bryter med leverantör efter överträdelser

Efter företagets uppmärksammade kampanj för att få bukt med problem gällande mänskliga rättigheter bryter nu Apple med en leverantör.

I den lista som Apple presenterade över sina leverantörer visade de också 229 kontroller som de gjort hos leverantörerna. Kontrollanterna kom från Apple med understöd från tredjepartsorganisationer. Fokuset var att se om företagen följde Apples Code of Conduct för leverantörer. Kontrollerna visade också på ett flertal tillfällen där leverantörer inte höll sig till regelverket. Anti-diskriminering - 18 fabriker undersökte arbetssökande eller nuvarande anställda för hepatit-b. I 52 fabriker fanns ingen policy för att undvika diskriminering baserat på resultatet av det medicinska testet. - 24 fabriker gjorde graviditetstester. - 56 fabriker hade inte någon policy mot diskriminering i samband med graviditet. Arbetstid Apples kodex medger maximalt 60 timmar arbetstid i veckan och det krävs att de arbetande får en vilodag per sju dagar. Undantag får ske under speciella förhållanden eller i nödsituation. - 93 fabriker hade uppgifter som visade att mer än 50 % av deras anställda arbetade mer än 60 timmar per vecka under någon av de 12 perioder som kontrollerades. - Vid 90 fabriker visade mer än hälften av uppgifterna att arbetare jobbat mer än 6 dagar i streck åtminstone en gång i månaden. I 37 fabriker saknades system för att se till att arbetarna tog ledigt en dag i veckan. Löner och förmåner - 42 fabriker överskred reglerna för utbetalningar, bland annat genom försenad eller utebliven lön. - 68 fabriker gav inte de anställda tillgång till såna fördelar som enligt lagen ska ges, exempelvis socialförsäkring och fria läkarundersökningar. - 49 fabriker gav inte sina anställda betald ledighet eller semester. - 67 fabriker använde löneavdrag som disciplinåtgärd. - 108 fabriker betalade inte övertidsersättning enligt lagens föreskrifter, exempelvis fick arbetarna inget extra för arbete på helgdagar. Utöver detta hittade man exempel på fler överträdelser mot mänskliga rättigheter; Ofrivilligt arbete Vid två fabriker hittades överträdelser som gjorde att Apple valde att säga upp samarbetet med den ena fabriken på grund av överträdelsernas natur och att de upprepats flera gånger. Vid den andra fabriken vidtas åtgärder. Vid 15 fabriker visade det sig att utländska kontraktsarbetare betalat stora summor till jobbagenturer för att få arbete. Apple tvingar leverantörer att betala tillbaka summorna till arbetarna i de fall summorna överskrider utsatta gränser. Barnarbete Apple rapporterar att vid 5 fabriker hittade de totalt 6 aktiva fall och 13 historiska fall av barnarbete. I alla fall saknade fabriken effektiv kontroll för att verifiera åldern på de anställda eller för att identifiera falsk dokumentation. Positivt är dock att man inte hittade något avsiktligt barnarbete. Apple har också gått in för att rätta till felen i rekryteringen och för att se till att leverantörerna låter de minderåriga som funnits vid fabrikerna återvända till skolan.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-2