Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 27 januari 2012

Sämre för Sensys

Resultatet efter skatt landade på -38 miljoner för perioden som bland annat präglats av upphandlingsproblematik i Armenien.

JANUARI – DECEMBER 2011 · Periodens nettoomsättning 43,4 Mkr (36,8). · Rörelseresultat -51,9 Mkr (-11,0). · Resultat efter skatt -38,3 Mkr (-7,8). · Resultat per aktie -13 öre (-3). · Kassaflöde per aktie -13 öre (-5). Intäkterna 8,9 miljoner under fjärde kvartalet ut-gjordes i huvudsak av leveranser av system för trafiksäkerhet till Mellanöstern samt leveranser av system för övervakning av strömavtagare på tåg, s k APMS till Trafikverket i Sverige. Orderingången under fjärde kvartalet uppgick till 7 Miljoner vilket gav en orderingång på 36 miljoner på helåret. Ordrarna under fjärde kvartalet erhölls från USA, Sverige, Nederländerna och Finland. Efter kvartalets utgång erhölls ytterligare order från USA. Sensys deltar fortsatt i flertalet upphandlingar, främst i Mellanöstern, Östeuropa och Afrika. Då det visat sig att upphandlingen i Armenien skett i strid mot gällande upphandlingsregler, har Sensys bedömt riskerna som oacceptabelt höga. Mot bakgrund av detta har Sensys begärt en prövning av upphandlingens giltighet i armenisk domstol. Skiljenämndsprocessen mellan Sensys och Telvent fortskrider.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-1