Annons
Annons
Annons
Annons
© Stevanovicigor-dreamstime.com Elektronikproduktion | 30 januari 2012

ABB köper Thomas & Betts för 26 miljarder

ABB växer inom lågspänningsprodukter. Köpet av amerikanska Thomas & Betts kostar 3,9 miljarder dollar eller 26 miljarder kronor.

Förvärvet är föremål för godkännande av Thomas & Betts aktieägare, såväl som sedvanliga myndighetsgodkännanden, och väntas vara slutförd i mitten av 2012. Thomas & Betts sortiment av elektriska komponenter och ABB:s lågspänningsprodukter samt styr- och mätutrustningar kommer tillsammans att bilda en bredare lågspänningsportfölj med distribution genom Thomas & Betts över 6 000 återförsäljare och grossister i Nordamerika samt ABB:s väl etablerade distributionskanaler i Europa och Asien. Med den kombinerade produktportföljen och det utökade distributionsnätet kommer ABB att kunna öka sin tillgängliga marknad i Nordamerika till runt 24 miljarder dollar. ”Thomas & Betts är ett välskött företag med starka varumärken och mycket goda distributionskanaler på världens största marknad för lågspänningsprodukter”, säger Joe Hogan, koncernchef för ABB. ”Eftersom våra produktportföljer kompletterar varandra kommer vi att kunna erbjuda marknaden ett av de bredaste sortimenten i branschen. Affären skapar goda tillväxtmöjligheter för både ABB och Thomas & Betts samt ger kunder och återförsäljare tillgång till ett av marknadens bredaste utbud av lågspänningsprodukter via en och samma kanal.” ”Det här är en unik möjlighet för ABB att växa på den till stora delar outnyttjade nordamerikanska marknaden för lågspänningsprodukter”, säger Tarak Mehta, medlem av koncernledningen och chef för ABB:s divison Low Voltage Products i vilken Thomas & Betts kommer att integreras som en egen affärsenhet. ”Vi planerar att behålla Thomas & Betts starka varumärken och produktnamn. Vi har kompletterande produkter som kan säljas tillsammans redan idag och andra produkter som kommer att ta en stund att introducera till kunder.” ”ABB och Thomas & Betts delar samma företagskultur. Vi är imponerade av Thomas & Betts djupa industriella expertis och engagemang samt företagets goda, långsiktiga relationer med sina återförsäljare och grossister”, säger Mehta. ”Vi kommer att fortsätta tillämpa Thomas & Betts framgångsrika affärsmodell i distributionsledet och Thomas & Betts ledningsgrupp kommer att fortsätta leda verksamheten och driva den framgångsrika utvecklingen av den nya affärsenheten.” Enligt villkoren i överenskommelsen har affären strukturen som ett samgående som kräver godkännande från en majoritet av Thomas & Betts aktieägare vid ett speciellt möte, vilket väntas hållas under andra kvartalet. Slutförandet av affären är också villkorat med sedvanliga myndighetsgodkännanden både i Nordamerika och Europa.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-2