Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Dreamstime-thor-jorgen-udvang Elektronikproduktion | 02 februari 2012

Olyckorna drev marknaden framåt

I en ironisk vändning visade det sig att de fruktansvärda olyckorna som drabbade Thailand och Japan under året fick marknaden för MEMS-sensorer inom fordonsindustrin att växa.

Anledningen är att företagen fick upp ögonen för de risker som finns med att ha samlad produktion och att de därför har breddat sina leveranskedjor. Det gjorde att MEMS-system för bilar gick upp 16% till 2,2 miljarder dollar i intäkter. 2010 växte marknaden förvisso med 28% men då berodde det på att världen tog sig ur den exceptionellt dåliga försäljningen som rådde under krisåren. Tillväxten i år är långt över den genomsnittliga på mellan 7 och 9 % som rådde innan krisen, det skriver IHS. En av anledningarna är lärdomarna man tog efter 2009. När det blev svårt att få tillgång till komponenter breddade man nätverken av leverantörer och kunde utnyttja denna kapacitet när olyckorna slog till i år. Och nu förväntas marknaden växa mer än vad prognosen gjorde gällande under de kommande åren. Säkerhet först En av de stora drivkrafterna bakom MEMS-uppgången är regeringar som beslutar om säkerhetsförordningar inom fordonsindustrin, exempelvis elektroniska stabilitetssystem (ESC) och tryckkontroll på däcken (TPMS). En annan bidragande faktor för tillväxt är att det produceras fler fordon när tillväxtmarknaderna öppnar upp sig. Trots att tillväxten inom antalet sålda fordon förra året bara hamnade på 3% var det ändå tillräckligt för att driva upp MEMS-segmentet. Fyra typer av enheter står bakom majoriteten av intäkterna: Trycksensorer, accelerometrar, gyroskop och flödessensorer. Dessa fyra står för 21 av 24 identifierade applikationer för MEMS inom fordon och närmare 99% av marknadens värde. 2012 Lite lägre tillväxt väntas med intäkter som ökar 7%. Nya direktiv kommer att driva viss tillväxt, exempelvis att man ska anta ESC som standard i Japan i oktober. Senast 2014 ska alla fordon i Japan vara utrustade med denna teknik.
Annons
Annons
2020-09-21 11:08 V18.10.12-2