Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion |

Elektronikkonsult omcertifieras

I slutet av januari genomförde Intertek en kvalitets- och miljörevision hos Elektronikkonsult. Revisionen var en så kallad omcertifiering där hela verksamhetssystemet reviderades.

Fyra mindre avvikelser mot standarderna konstaterades. I rapporten skriver Intertek att: ”Revisionen kunde genomföras enligt plan och de intervjuade besvarade frågor med en öppen och engagerad attityd. Resultatet är jämförbart med tidigare revisioner och visar att verksamhetssystemet i allmänhet uppfyller kraven i ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 på ett mycket bra sätt. Verksamhetssystemet underhålls och används aktivt. Systemet och arbetssätten präglas av en struktur och ordning som man normalt inte finner i små företag utan att vara allt för omfattande. Processerna för framtagning av produkter är mycket väl organiserade och strukturerade samt präglas av ett lärande och förebyggande arbetssätt. Företaget arbetar på många olika sätt med förebyggande åtgärder och har en grundläggande kultur av att arbeta förebyggande. Företaget har ett välutrustat labb för att kunna bygga prototyper och för verifiering av konstruktioner. Det finns ett system för ESD-skydd och skyddet verifieras regelbundet. I Labbet finns också möjlighet att arbeta med 10 kV varför elsäkerheten är viktig. Instrumenten är registrerade och märkta med aktuella kalibreringsmärken.” Avvikelserna är redan åtgärdade och omcertifieringen godkänt. - Interteks kommentarer i rapporten känns otroligt uppmuntrande. Den visar att vår målsättning om ett förebyggande arbetssätt och genomarbetade processer används och fungerar även i praktiken, säger Elektronikkonsults VD Vidar Wernöe.
Annons
Annons
2023-02-01 23:01 V20.12.5-2
Annons
Annons