Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Blotty-dreamstime.com Embedded | 03 februari 2012

Prevas ökar rejält

Prevas har kunnat presentera två glada nyehter under morgonen. Dels är vd Mats Lundberg tillbaka efter en längre tids sjukfrånvaro. Och dels ökar man resultatet rejält, från 9 miljoner under föregående år till 33,8 miljoner.

"2011 har varit ett bra verksamhetsår för Prevas. Våra kunder är spridda över hela världen och efterfrågan på våra tjänster fortsätter att vara god. Vi har en orderingång som, såväl för helåret som för kvartal fyra, överstiger vår omsättning. Prevas två affärsområden, Produktutveckling och Industrisystem, har utvecklats bra och har en kvalificerad tjänstemixen som bygger på djup verksamhetskunskap", det skriver tillförordnad vd Mats Åström. Omsättningen ökade under helåret från 519 till 615 miljoner kronor och resultatet efter skatt landade på nära 34 miljoner. För det sista kvartalet under kalenderhalvåret var det också en förbättring med en omsättning på 173 miljoner (148,3) och ett resultat efter skatt på 8,4 miljoner (4,6). "Det fjärde kvartalet utvecklades mycket positivt. Omsättningen ökade med 17 procent och Prevas har ett förbättrat rörelseresultat om 5 Mkr jämfört med 2010. Våra kunder fortsätter att hålla en bra utvecklingstakt med många intressanta och spännande projekt." Framtiden: "2011 började mycket bra. Prevas har en tydlig strategi att växa med lönsamhet. Under sommarperioden kom ett bakslag i framför allt den Europeiska ekonomin och en viss oro spred sig gällande negativ konjunkturutveckling. Under de senaste månaderna har oron bibehållits, men efterfrågan på våra tjänster kvarstår på en hög nivå och vi ser ingen avmattning på kort sikt", det skriver Mats Åström.
Annons
Annons
2021-01-22 10:25 V18.15.15-1