Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 08 februari 2012

Nytt samarbete inom utbildning för produktionsteknik

Mälardalens högskola (MDH) och Kungliga tekniska högskolan (KTH) har startat ett samarbete inom forskningsområdet produktionsteknik för företag som exempelvis ABB.

MDH startade det femåriga forskningsprojektet XPRES 2010 i samarbete med KTH och Swerea IVF. Projektet är en långsiktig satsning inom produktionsteknik som är finansierat av strategiska nationella forskningsmedel genom Vinnova. – Syftet med projektet är att skapa bestående värde för det svenska samhället och våra världsledande tillverkningsindustrier såsom Volvo i Eskilstuna och ABB i Västerås. Projektet kommer att etablera en långsiktig internationellt konkurrenskraftig plattform för produktionsforskning för att möta framtidens utmaningar inom svenska produktionsföretag, säger Mats Jackson, professor inom innovativ produktion och projektledare för XPRES på MDH. XPRES har tre fokusområden: tillverkning med utnyttjande av nya och framtida material och metoder, adaptiv och flexibel produktionsteknik, och produkt- och produktionsutveckling med hänsyn till ett livscykelperspektiv. Ett antal forskningsprojekt som bedrivs inom XPRES på MDH sker inom det sistnämnda området och Strategisk underhållsutveckling för lean produktion är ett av dessa projekt. Projektet handlar om produktionsunderhållsutveckling och sker i samverkan med bland andra Volvo CE i Eskilstuna. – Lean produktion gör att störningskänsligheten ökar då en trasig tillverkningsmaskin kan göra att hela produktionen avstannar. Målet med projektet är att minska störningarna inom produktionen genom att genomföra effektivare underhåll på maskinerna. Projektet är också viktigt ur ett hållbarhets- och livscykelperspektiv, säger Marcus Bengtsson, en av projektdeltagarna och forskare inom produktrealisering på MDH.
Annons
Annons
2021-01-18 12:56 V18.15.14-2