Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Embedded | 09 februari 2012

Ett fjärde kvartal med omsättningstillväxt för Enea

Enea ökade försäljningen under fjärde kvartalet med 10,9 procent till 200,8 (181,1) MSEK. Rörelsemarginalen förbättrades till 13,8 (9,4) procent.

Den 30 december tecknades avtal om avyttring av den svenska konsultverksamheten till Alten Group och dess svenska dotterbolag Xdin. Verksamheten kommer att övergå till de nya ägarna under februari 2012. Den kvarvarande verksamheten ökade omsättningen med 17,1 procent under fjärde kvartalet till 124,7 (106,5) MSEK. Rörelsemarginalen förbättrades till 14,6 (5,4) procent. För helåret minskade Eneas försäljning med 0,6 procent till 721,5 (726,1) MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 0,3 (9,3) procent samt till 8,6 procent exklusive nedskrivning av goodwill och balanserade utvecklingskostnader. Motsvarande siffror för den kvarvarande verksamheten var en omsättning på 446,7 (446,6) MSEK med 0,5 (8,4) procent i rörelsemarginal. Exklusive nedskrivningar uppgick rörelsemarginalen till 13,9 procent för helåret. Under året har nedskrivning av goodwill och balanserade utvecklingskostnader gjorts med 46 MSEK respektive 14 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten för helåret uppgick till 77,2 (76,1) MSEK. Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om att till aktieägarna överföra motsvarande 8,00 (5,00) SEK per aktie via ett automatiskt inlösenförfarande. Oktober – december 2011 Kvarvarande verksamhet - Nettoomsättning 124,7 (106,5) MSEK - Tillväxt 17,1% - Rörelseresultat 18,2 (5,7) MSEK - Rörelsemarginal 14,6 (5,4)% - Resultat före skatt 18,9 (6,8) MSEK - Resultat efter skatt 15,6 (4,6) MSEK - Kassaflöde (löpande verksamhet) 29,7 MSEK Avyttrad verksamhet - Nettoomsättning 76,1 (74,6) MSEK - Tillväxt 2,0% - Rörelseresultat 9,6 (11,4) MSEK - Rörelsemarginal 12,6 (15,3)% - Resultat före skatt 8,6 (10,3) MSEK - Resultat efter skatt 6,3 (7,2) MSEK - Kassaflöde (löpande verksamhet) -20,1 MSEK Total verksamhet - Nettoomsättning 200,8 (181,1) MSEK - Tillväxt 10,9 (-7,2) % - Tillväxt valutajusterad 11,1 (0,0)% - Rörelseresultat 27,8 (17,1) MSEK - Rörelsemarginal 13,8 (9,4)% - Resultat före skatt 27,5 (17,1) MSEK - Resultat efter skatt 21,9 (11,8) MSEK - Kassaflöde (löpande verksamhet) 9,6 (-21,8) MSEK Helår 2011 Kvarvarande verksamhet - Nettoomsättning 446,7 (446,6) MSEK - Tillväxt 0,0% - Rörelseresultat 2,2 (37,3) MSEK - Rörelsemarginal 0,5 (8,4)% - Resultat före skatt 6,0 (37,0) MSEK - Resultat efter skatt -1,0 (23,4) MSEK - Kassaflöde (löpande verksamhet) 69,6 (124,6) MSEK Avyttrad verksamhet - Nettoomsättning 274,8 (279,5) MSEK - Tillväxt -1,7% - Rörelseresultat 0,3 (30,1) MSEK - Rörelsemarginal -0,1 (10,8)% - Resultat före skatt 0,3 (31,1) MSEK - Resultat efter skatt -5,4 (22,6) MSEK - Kassaflöde (löpande verksamhet) 7,6 (-48,5) MSEK Total verksamhet - Nettoomsättning 721,5 (726,1) MSEK - Tillväxt -0,6 (-6,6)% - Tillväxt valutajusterad 1,5 (-4,8)% - Rörelseresultat 2,5 (67,4) MSEK - Rörelsemarginal 0,3 (9,3)% - Resultat före skatt 6,3 (68,1) MSEK - Resultat efter skatt -6,4 (46,0) MSEK - Kassaflöde (löpande verksamhet) 77,2 (76,1) MSEK Anders Lidbeck, VD och Koncernchef kommenterar: ”Fjärde kvartalet var bra. Vi växte med 11 procent jämfört med samma period 2010 och med 29 procent jämfört med tredje kvartalet 2011. Även lönsamheten ökade med 63 procent jämfört med samma period 2010 och mer än fyrfaldigades jämfört med tredje kvartalet 2011. Vi gör bedömningen att vår marknad växte under året, även om flera av våra kunder upplevde ett svagt avslut på 2011. Marknaden för mobil kommunikation är under snabb utveckling och vi räknar med att vår adresserbara marknad kommer att fördubblas inom 5 till 7 år. Vår teknologi är världsledande och inbyggd i de marknadsledande produkterna inom mobil infrastruktur världen över. Eneas operativsystem finns exempelvis inbyggda i en stor del av världens 4G-infrastruktur.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-04 10:54 V18.6.10-2