Annons
Annons
© stanisa martinovic / dreamstime.com Elektronikproduktion | 10 februari 2012

Note: '2011 – Ett framgångsrikt år för Note'

"Det är glädjande att konstatera att fjolåret var ett framgångsrikt år för Note", säger Peter Laveson, Notes vd.
Finansiell utveckling oktober-december

- Försäljningen uppgick till 297,7 (366,8) MSEK.
- Rörelseresultatet uppgick till 15,1 (12,2) MSEK.
- Rörelsemarginalen uppgick till 5,1% (3,3%).
- Resultat efter finansnetto uppgick till 13,2 (8,1) MSEK.
- Resultat efter skatt uppgick till 8,6 (2,0) MSEK, vilket motsvarar 0,30 (0,07) SEK/aktie.
- Kassaflödet efter investeringar uppgick till 10,9 (40,2) MSEK, vilket motsvarar 0,38 (1,39) SEK/aktie.

Finansiell utveckling januari-december

- Försäljningen uppgick till 1 208,8 (1 210,7) MSEK.
- Rörelseresultatet uppgick till 64,4 (-48,2) MSEK. I resultatet för de första tre kvartalen i fjol ingick strukturkostnader och andra kostnader av engångskaraktär om cirka -47 MSEK.
- Rörelsemarginalen uppgick till 5,3% (-4,0%). Rensat från föregående års engångskostnader om cirka -47 MSEK ökade rörelsemarginalen med 5,4 procentenheter.
- Resultat efter finansnetto uppgick till 56,3 (-59,4) MSEK.
- Resultat efter skatt uppgick till 39,4 (-62,0) MSEK, vilket motsvarar 1,36 (-2,55) SEK/aktie.
- Kassaflödet efter investeringar förbättrades med 70,1 MSEK till 56,5 (-13,6) MSEK, vilket motsvarar 1,96 (-0,56) SEK/aktie.
- Utdelning – styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 0,30 (0,00) SEK/aktie. Årsstämman hålls den 25 april 2012.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-10-15 11:45 V11.5.4-1