Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© stanisa martinovic / dreamstime.com Elektronikproduktion | 10 februari 2012

Note: '2011 – Ett framgångsrikt år för Note'

"Det är glädjande att konstatera att fjolåret var ett framgångsrikt år för Note", säger Peter Laveson, Notes vd.
Finansiell utveckling oktober-december

- Försäljningen uppgick till 297,7 (366,8) MSEK.
- Rörelseresultatet uppgick till 15,1 (12,2) MSEK.
- Rörelsemarginalen uppgick till 5,1% (3,3%).
- Resultat efter finansnetto uppgick till 13,2 (8,1) MSEK.
- Resultat efter skatt uppgick till 8,6 (2,0) MSEK, vilket motsvarar 0,30 (0,07) SEK/aktie.
- Kassaflödet efter investeringar uppgick till 10,9 (40,2) MSEK, vilket motsvarar 0,38 (1,39) SEK/aktie.

Finansiell utveckling januari-december

- Försäljningen uppgick till 1 208,8 (1 210,7) MSEK.
- Rörelseresultatet uppgick till 64,4 (-48,2) MSEK. I resultatet för de första tre kvartalen i fjol ingick strukturkostnader och andra kostnader av engångskaraktär om cirka -47 MSEK.
- Rörelsemarginalen uppgick till 5,3% (-4,0%). Rensat från föregående års engångskostnader om cirka -47 MSEK ökade rörelsemarginalen med 5,4 procentenheter.
- Resultat efter finansnetto uppgick till 56,3 (-59,4) MSEK.
- Resultat efter skatt uppgick till 39,4 (-62,0) MSEK, vilket motsvarar 1,36 (-2,55) SEK/aktie.
- Kassaflödet efter investeringar förbättrades med 70,1 MSEK till 56,5 (-13,6) MSEK, vilket motsvarar 1,96 (-0,56) SEK/aktie.
- Utdelning – styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 0,30 (0,00) SEK/aktie. Årsstämman hålls den 25 april 2012.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-12-13 13:08 V11.10.14-2